Pamiętnik Puławski Zeszyt 144

TREŚĆ

1. A. Bokwa, K. Matuszyk – Zmiany promieniowania całkowitego w Krakowie i Gaiku-Brzezowej pełny tekst
2. K. Bryś, T. Bryś – Zmienność warunków solarnych klimatu Wrocławia w latach 1875–2004 pełny tekst
3. Z. Caputa – Zróżnicowanie albedo oraz współczynników nagrzewania i efektywności pochłaniania promieniowania na obszarze Pustyni Błędowskiej pełny tekst
4. G. Demidowicz, K. Mizak – Wieloletni przebieg usłonecznienia w Osinach pełny tekst
5. A. Doroszewski – Napromienienie słoneczne jako czynnik regulujący kiełkowanie nasion Oenothera rubricaulis Klebahn pełny tekst
6. A. Doroszewski, T. Górski, J. Kozyra – Absorpcja atmosferyczna promieniowania słonecznego w paśmie alfa pary wodnej: znaczenie w reakcjach fitochromowych pełny tekst
7. A. Kocoń – Efektywność wykorzystania promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR) w fotosyntezie liści wybranych odmian pszenicy ozimej pełny tekst
8. M. Kocurek, J. Pilarski – Dystrybucja promieniowania w liściach i pędach roślin zdrewniałych i zielnych pełny tekst
9. D. Matuszko, P. Struś – Przestrzenne zróżnicowanie warunków solarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego (próba metodyczna) pełny tekst
10. J. Podleśny – Wpływ światła laserowego na kształtowanie cech morfologicznych i plonowanie bobiku pełny tekst
11. J. Uscka-Kowalkowska – Ekstynkcja bezpośredniego promieniowania słonecznego w Puławach w latach 1969–1989 pełny tekst
12. A. Wierzbicka, W. Mazurczyk – Oszacowanie energii słonecznej pochłanianej przez listowie ziemniaka w czasie wegetacji pełny tekst
13. J. Wojkowski – Modelowanie składników bilansu promieniowania z wykorzystaniem GIS oraz zobrazowań teledetekcyjnych pełny tekst
14. J. Wojkowski, B. Skowera – Struktura bilansu promieniowania w wybranych typach sytuacji synoptycznych pełny tekst
CONTENTS
1. A. Bokwa, K. Matuszyk – Global radiation changes in Cracow and in Gaik-Brzezowa
2. K. Bryś, T. Bryś – The variability of solar conditions for the Wrocław climate in the years 1875–2004
3. Z. Caputa – Diversity of albedo and longwave exchange and radiative efficiency coefficients on the Błędowska Desert area
4. G. Demidowicz, K. Mizak – The long-term course of sunshine in Osiny
5. A. Doroszewski – Solar radiation as a factor influencing germination of Oenothera rubricaulis Klebahn seeds 6. A. Doroszewski, T. Górski, J. Kozyra – Atmospheric absorption of solar radiation in the alpha band of water vapour: importance for the phytochrome reactions
7. A. Kocoń – Efficiency utilisation of photosynthetic active radiation (PAR) in leaves photosynthesis of chosen winter wheat cultivars
8. M. Kocurek, J. Pilarski – Irradiance distribution in leaves and shoots of lignified and herbaceous plants
9. D. Matuszko, P. Struś – Spatial diversification of the solar conditions in the Pogórze Zachodniobeskidzkie region (methodical test)
10. J. Podleśny – The effect of laser light on morphological features formation and faba bean yields
11. J. Uscka-Kowalkowska – Extinction of direct solar radiation in Puławy in the years 1969–1989
12. A. Wierzbicka, W. Mazurczyk – Estimation of solar radiation intercepted by potato canopy during the vegetation period
13. J. Wojkowski – The radiation budget modelling using GIS and satellite images
14. J. Wojkowski, B. Skowera – The structure of the radiation balance dependent on synoptic situations

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content