Pamiętnik Puławski Zeszyt 143

TREŚĆ

1. J. Anioł-Kwiatkowska, S. Nowak – Flora i roślinność segetalna parku krajobrazowego „Góra św. Anny” na Śląsku Opolskim pełny tekst
2. S. Balcerkiewicz, G. Pawlak – Chwasty polne na wybranych polanach w Wielkopolskim Parku Narodowym pełny tekst
3. A. Bomanowska – Wybrane cechy flory segetalnej Kampinoskiego Parku Narodowego pełny tekst
4. Z. Celka, K. Latowski, A. Szymczak, K. Wawrzyniak – Zmiany we florze segetalnej gminy Borek Wlkp. (Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Krzywińsko–Osieckie) pełny tekst
5. J. Chmiel – Flora segetalna parków krajobrazowych w północno-wschodniej Wielkopolsce pełny tekst
6. K. Domaradzki, H. Rola, A. Jezierska-Domaradzka – Zmiany w składzie florystycznym zbiorowiska chwastów segetalnych w wieloletniej monokulturze pszenicy ozimej pełny tekst
7. M. Haliniarz, J. Kapeluszny – Flora segetalna wybranych parków krajobrazowych na terenie województwa lubelskiego pełny tekst
8. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Wstępne wyniki badań flory i roślinności segetalnej dwóch parków krajobrazowych Opolszczyzny pełny tekst
9. M. Jędruszczak, A. Owczarczuk – Flora chwastów w uprawach roślin okopowych w strefie ochronnej Narwiańskiego Parku Narodowego pełny tekst
10. M. Korczyński – Przekształcenia flory segetalnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
11. T. Korniak, Cz. Hołdyński – Zmiany we florze segetalnej upraw zbożowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
12. I. Kutyna, T. Leśnik – Zbiorowiska roślinne w obrębie bruzd i skib zalesionych obszarów porolnych Ińskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
13. I. Ratuszniak, Z. Sobisz – Flora segetalna Słowińskiego Parku Narodowego pełny tekst
14. J. Rola, H. Rola, T. Sekutowski, M. Badowski – Wpływ sposobu użytkowania gruntów rolnych na zbiorowiska segetalne pełny tekst
15. Z. Rzymowska, J. Skrzyczyńska, T. Skrajna – Zmiany po 10 latach w występowaniu rzadkich gatunków segetalnych w Parku Krajobrazowym ,,Podlaski Przełom Bugu” pełny tekst
16. R. Sajkiewicz, E. Witkowska – Archeofity segetalne we florze obiektów warownych Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych pełny tekst
17. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska – Rzadkie gatunki flory segetalnej Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pełny tekst
18. A. Sołtys – Rzadkie i zagrożone gatunki chwastów segetalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie pełny tekst
19. K. Towpasz, B. Barabasz-Krasny – Zróżnicowanie roślinności segetalnej na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
20. Cz. Trąba, M. Ziemińska-Smyk – Różnorodność florystyczna zbiorowisk chwastów w uprawach roślin okopowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego pełny tekst
21. M. Ziemińska-Smyk – Zespoły segetalne w zbożach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego pełny tekst
CONTENTS
1. J. Anioł-Kwiatkowska, S. Nowak – Segetal flora and vegetation of the „Góra św. Anny” Landscape Park on the Opole Silesia
2. S. Balcerkiewicz, G. Pawlak – Segetal weeds in selected forest clearings of Wielkopolski National Park
3. A. Bomanowska – Some features of the segetal flora of the Kampinos National Park
4. Z. Celka, K. Latowski, A. Szymczak, K. Wawrzyniak – Changes in segetal flora of the Borek Wlkp. district (Protected Landscape Area of Krzywińsko-Osieckie Lakeland)
5. J. Chmiel – Segetal flora of landscape parks in the NE Wielkopolska, Poland
6. K. Domaradzki, H. Rola, A. Jezierska-Domaradzka – Changes in floristic composition of segetal weed community in the long-term winter wheat monoculture
7. M. Haliniarz, J. Kapeluszny – Segetal flora of landscape parks in the Lublin region
8. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – The preliminary results of flora and vegetation investigations in two landscape parks of Opole region
9. M. Jędruszczak, A. Owczarczuk – Weed flora in root crops in protective zone of Narwiański National Park
10. M. Korczyński – Tuchola Landscape Park segetal flora transformations
11. T. Korniak, Cz. Hołdyński – Changes in the segetal flora of cereal crops in the Suwałki Landscape Park
12. I. Kutyna, T. Leśnik – Plant communities on furrows and ridges of afforestated post agrarian area of the Ińsk Landscape Park
13. I. Ratuszniak, Z. Sobisz – Segetal flora of the Słowiński National Park
14. J. Rola, H. Rola, T. Sekutowski, M. Badowski – Influence of arable land utilization systems on segetal weed communities
15. Z. Rzymowska, J. Skrzyczyńska, T. Skrajna – Changes in occurrence of rare segetal species in the Landscape Park “Podlaski Przełom Bugu” after 10 years of studies
16. R. Sajkiewicz, E. Witkowska – Segetal archeophytes in the flora of fortified objects of Jurassic Landscape Parks Complex
17. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska – Rare species of the segetal flora of the Miński Area of the Protected Landscape
18. A. Sołtys – Rare and threatened segetal weeds in the Ojców National Park and its protection zone 173 19. K. Towpasz, B. Barabasz-Krasny – Differentiation of segetal vegetation in the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park (Southeastern Poland)
20. Cz. Trąba, M. Ziemińska-Smyk – Floristic diversity of weed communities in the root crops of the Roztocze National Park buffer zone
21. M. Ziemińska-Smyk – Weed communities of cereal crops in the protective zone of Roztocze National Park

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content