Pamiętnik Puławski Zeszyt 143

TREŚĆ

1. J. Anioł-Kwiatkowska, S. Nowak – Flora i roślinność segetalna parku krajobrazowego „Góra św. Anny” na Śląsku Opolskim pełny tekst
2. S. Balcerkiewicz, G. Pawlak – Chwasty polne na wybranych polanach w Wielkopolskim Parku Narodowym pełny tekst
3. A. Bomanowska – Wybrane cechy flory segetalnej Kampinoskiego Parku Narodowego pełny tekst
4. Z. Celka, K. Latowski, A. Szymczak, K. Wawrzyniak – Zmiany we florze segetalnej gminy Borek Wlkp. (Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Krzywińsko–Osieckie) pełny tekst
5. J. Chmiel – Flora segetalna parków krajobrazowych w północno-wschodniej Wielkopolsce pełny tekst
6. K. Domaradzki, H. Rola, A. Jezierska-Domaradzka – Zmiany w składzie florystycznym zbiorowiska chwastów segetalnych w wieloletniej monokulturze pszenicy ozimej pełny tekst
7. M. Haliniarz, J. Kapeluszny – Flora segetalna wybranych parków krajobrazowych na terenie województwa lubelskiego pełny tekst
8. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Wstępne wyniki badań flory i roślinności segetalnej dwóch parków krajobrazowych Opolszczyzny pełny tekst
9. M. Jędruszczak, A. Owczarczuk – Flora chwastów w uprawach roślin okopowych w strefie ochronnej Narwiańskiego Parku Narodowego pełny tekst
10. M. Korczyński – Przekształcenia flory segetalnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
11. T. Korniak, Cz. Hołdyński – Zmiany we florze segetalnej upraw zbożowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
12. I. Kutyna, T. Leśnik – Zbiorowiska roślinne w obrębie bruzd i skib zalesionych obszarów porolnych Ińskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
13. I. Ratuszniak, Z. Sobisz – Flora segetalna Słowińskiego Parku Narodowego pełny tekst
14. J. Rola, H. Rola, T. Sekutowski, M. Badowski – Wpływ sposobu użytkowania gruntów rolnych na zbiorowiska segetalne pełny tekst
15. Z. Rzymowska, J. Skrzyczyńska, T. Skrajna – Zmiany po 10 latach w występowaniu rzadkich gatunków segetalnych w Parku Krajobrazowym ,,Podlaski Przełom Bugu” pełny tekst
16. R. Sajkiewicz, E. Witkowska – Archeofity segetalne we florze obiektów warownych Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych pełny tekst
17. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska – Rzadkie gatunki flory segetalnej Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu pełny tekst
18. A. Sołtys – Rzadkie i zagrożone gatunki chwastów segetalnych w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie pełny tekst
19. K. Towpasz, B. Barabasz-Krasny – Zróżnicowanie roślinności segetalnej na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego pełny tekst
20. Cz. Trąba, M. Ziemińska-Smyk – Różnorodność florystyczna zbiorowisk chwastów w uprawach roślin okopowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego pełny tekst
21. M. Ziemińska-Smyk – Zespoły segetalne w zbożach otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego pełny tekst
CONTENTS
1. J. Anioł-Kwiatkowska, S. Nowak – Segetal flora and vegetation of the „Góra św. Anny” Landscape Park on the Opole Silesia
2. S. Balcerkiewicz, G. Pawlak – Segetal weeds in selected forest clearings of Wielkopolski National Park
3. A. Bomanowska – Some features of the segetal flora of the Kampinos National Park
4. Z. Celka, K. Latowski, A. Szymczak, K. Wawrzyniak – Changes in segetal flora of the Borek Wlkp. district (Protected Landscape Area of Krzywińsko-Osieckie Lakeland)
5. J. Chmiel – Segetal flora of landscape parks in the NE Wielkopolska, Poland
6. K. Domaradzki, H. Rola, A. Jezierska-Domaradzka – Changes in floristic composition of segetal weed community in the long-term winter wheat monoculture
7. M. Haliniarz, J. Kapeluszny – Segetal flora of landscape parks in the Lublin region
8. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – The preliminary results of flora and vegetation investigations in two landscape parks of Opole region
9. M. Jędruszczak, A. Owczarczuk – Weed flora in root crops in protective zone of Narwiański National Park
10. M. Korczyński – Tuchola Landscape Park segetal flora transformations
11. T. Korniak, Cz. Hołdyński – Changes in the segetal flora of cereal crops in the Suwałki Landscape Park
12. I. Kutyna, T. Leśnik – Plant communities on furrows and ridges of afforestated post agrarian area of the Ińsk Landscape Park
13. I. Ratuszniak, Z. Sobisz – Segetal flora of the Słowiński National Park
14. J. Rola, H. Rola, T. Sekutowski, M. Badowski – Influence of arable land utilization systems on segetal weed communities
15. Z. Rzymowska, J. Skrzyczyńska, T. Skrajna – Changes in occurrence of rare segetal species in the Landscape Park “Podlaski Przełom Bugu” after 10 years of studies
16. R. Sajkiewicz, E. Witkowska – Segetal archeophytes in the flora of fortified objects of Jurassic Landscape Parks Complex
17. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska – Rare species of the segetal flora of the Miński Area of the Protected Landscape
18. A. Sołtys – Rare and threatened segetal weeds in the Ojców National Park and its protection zone 173 19. K. Towpasz, B. Barabasz-Krasny – Differentiation of segetal vegetation in the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park (Southeastern Poland)
20. Cz. Trąba, M. Ziemińska-Smyk – Floristic diversity of weed communities in the root crops of the Roztocze National Park buffer zone
21. M. Ziemińska-Smyk – Weed communities of cereal crops in the protective zone of Roztocze National Park

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content