Pamiętnik Puławski Zeszyt 139

TREŚĆ


1. I. Bartkowiak-Broda, T. Wałkowski, M. Ogrodowczyk – Przyrodnicze i agrotechniczne możliwości kształtowania jakości nasion rzepaku pełny tekst

2. G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska, J. Torba – Wartość przemiałowa wybranych odmian pszenicy z hodowli „Nasiona Kobierzyc” pełny tekst

3. A. Ceglińska, S. Samborski, J. Rozbicki, G. Cacak-Pietrzak, T. Haber – Ocena wartości przemiałowej i wypiekowej ziarna odmian pszenżyta ozimego w zależności od nawożenia azotem pełny tekst

4. M. Idkowiak, L. Kordas – Uproszczenia w uprawie roli i nawożenie azotowe a jakość ziarna pszenżyta ozimego pełny tekst

5. A. Kocoń – Nawożenie jakościowej pszenicy jarej i ozimej a plon i jakość ziarna pełny tekst

6. M. Kołodziejczyk, A. Szmigiel, N. Marks, B. Krzysztofik – Oddziaływanie rodzaju nawożenia i typu gleby na ciemnienie miąższu bulw średnio wczesnych odmian ziemniaka pełny tekst

7. P. Kraska – Wpływ zróżnicowanej agrotechniki na plon i wybrane cechy jakościowe ziarna jęczmienia jarego i żyta ozimego pełny tekst

8. C. Kwiatkowski – Wpływ intensywności mechanicznego odchwaszczania oraz poziomu agrotechniki na jakość korzeni buraka cukrowego pełny tekst

9. C. Kwiatkowski, M. Wesołowski – Jakość ziarna jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie i monokulturze w zależności od sposobu pielęgnacji łanu pełny tekst

10. K. Łęczycki – Wybrane problemy klasyfikacji środków trwałych w gospodarstwie rolniczym pełny tekst

11. W. Nowak, J. Sowiński, S.J. Pietr, W. Kita – Wpływ sposobów ochrony pszenicy ozimej na jakość ziarna konsumpcyjnego pełny tekst

12. K. Noworolnik, L. Maj – Plonowanie owsa nagoziarnistego na tle oplewionego w zależności od nawożenia azotem pełny tekst

13. K. Noworolnik, L. Maj – Wpływ gęstości siewu na plonowanie owsa nagoziarnistego i oplewionego pełny tekst

14. A. Pecio – Zróżnicowanie zawartości białka w ziarnie odmian jęczmienia browarnego zależnie od stanu odżywienia roślin azotem pełny tekst

15. A. Podleśna – Nawożenie siarką jako czynnik kształtujący metabolizm roślin uprawnych i jakość płodów rolnych pełny tekst

16. G. Podolska, S. Krasowicz, A. Sułek – Ocena ekonomiczna i jakościowa uprawy pszenicy ozimej przy różnym poziomie nawożenia azotem pełny tekst

17. G. Podolska, S. Stankowski, B. Podolski – Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej w zależności od warunków glebowych pełny tekst

18. H. Rola, R. Kieloch – Wpływ chlorotoluronu na plonowanie oraz wybrane parametry jakościowe ziarna odmian pszenicy ozimej pełny tekst

19. B. Sawicka, P. Barbaś, A. Kawalec – Zachwaszczenie łanu ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji pełny tekst

20. B. Skibowska – Selekcja w liniach typu o buraka cukrowego genotypów o wysokiej jakości nasion pełny tekst

21. G. Sowa-Niedziałkowska, K. Zgórska – Wpływ czynnika termicznego i odmianowego na zmiany ilościowe w czasie długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka pełny tekst

22. Sz. Szewrański, R. Żmuda, R. Wawer – Ocena natężenia erozji wodnej i denudacji jednostkowej z wykorzystaniem nefelometrycznych pomiarów mętności wody pełny tekst

23. J. Szymczak-Nowak, M. Nowakowski – Wpływ nawożenia obornikiem i słomą na zdrowotność czterech odmian buraka cukrowego pełny tekst

24. J. Szymczak-Nowak, J. Tyburski – Wpływ różnych form nawożenia na kształtowanie się jakości technologicznej buraka cukrowego pełny tekst

25. R. Wacławowicz, D. Parylak, R. Śniady – Następczy wpływ nawożenia organicznego oraz mineralnego azotowego na plonowanie oraz wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej pełny tekst

26. W. Wadas, M. Sawicki – Ocena opłacalności produkcji ziemniaków wczesnych w warunkach środkowo-wschodniej Polski pełny tekst

27. R. Weber, B. Hryńczuk, W. Kita – Wpływ przedplonu i sposobu uprawy roli na porażenie chorobami podstawy źdźbła kilku odmian pszenic ozimych pełny tekst

28. M. Wesołowski, Z. Boniek, M. Buła, D. Juszczak – Wpływ gęstości wysiewu i poziomu agrotechniki na plon i jakość ziarna pszenicy jarej pełny tekst

29. A.S. Zaliwski, T. Górski – Mapy numeryczne agroklimatu Polski pełny tekst

30. K. Zgórska, G. Sowa-Niedziałkowska – Wpływ czynnika termicznego i odmianowego na zmiany jakościowe zachodzące w bulwach ziemniaka w czasie ich długotrwałego przechowywania pełny tekst

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content