Ważniejsze wydawnictwa

POLISH JOURNAL OF AGRONOMY


(Kontynuacja Pamiętnika Puławskiego) Czasopismo jest ogólnopolskim czasopismem naukowym. Obejmuje tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych zagadnień środowiskowych. Drukowane są w nim oryginalne prace naukowe i (zamawiane) artykuły przeglądowe w języku polskim i angielskim.
Wydawca:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ISSN 2081-2787
Strona wydawnictwa:
http://www.pja.iung.pulawy.pl/

OFERTA WYDAWNICZA IUNG-PIB


MONOGRAFIE I ROZPRAWY NAUKOWE


Wydawnictwo naukowe obejmujące publikacje:
recenzowanych prac o charakterze monografii
oryginalnych rozpraw naukowych
prace habilitacyjne
Strona wydawnictwa
Dotychczas ukazały się
Wymagania dla autorów

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB

STUDIA I RAPORTY IUNG PIB
W serii tej publikowane są recenzowane prace z zakresu agronomii i kształtowania
środowiska rolniczego, wykonane w ramach zadań programów wieloletnich:
„Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej (2005-2010)”,
„Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce (2011-2015)” oraz
„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”.
Dotychczas ukazały się..
Wymagania dla Autorów

WYDAWNICTWA ZAMKNIĘTE

PAMIĘTNIK PUŁAWSKI


Wydawnictwo naukowe obejmujące publikacje naukowe z prowadzonych badań – artykuły problemowe
Zeszyt nr:
139|
140|
142|
143|
144|
145|
146|
147|
148|
149|
150|
151T1|
151T2|
152|

NAWOZY I NAWOŻENIE

Strona wydawnictwa

Archiwalna strona czasopisma

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content