Projekty unijne

Projekty realizowane:

Projekty realizowane w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021 – 2027
Clim4Cast: Współpraca na rzecz zwiększania odporności krajów Europy Środkowej na konsekwencje suszy, fal upałów i warunków meteorologicznych sprzyjających powstawaniu pożarów w obliczu zmiany klimatu poprzez regionalne prognozowanie występowania tych zjawisk. Więcej … 
Projekty realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Projekty zrealizowane:

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Innowacyjno – Naukowe Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach (INCBR) – Projekt nr POPW.01.03.00-06-005/11 realizowany jest na podstawie Umowy z dnia 14.11.2012 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym.
więcej…
Projekty realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt realizowany w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt nr POPW.01.03.00-06-005/11
Tytuł realizowanego projektu –„ Termomodernizacja obiektów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach” więcej… Dokument: Sygnalizacja o ewentualnych nieprawidłowościach
Dokument: Wykaz podpisanych umów i kontraktów
Fotografie
Projekty realizowane w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region:  
MANURE STANDARDS – Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions. Nowe standardy zawartości biogenów w nawozach naturalnych środkiem zrównoważonego zarządzania składnikami nawozowymi. (2017-2019) link do strony… więcej…

Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

  • Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych (IGRE); UDA-POIG. 01.03.01-00-132/08-02 (2009-2015) więcej…


  • Rewaloryzacja i konserwacja Domku Żółtego i części Pałacu ks. Czartoryskich w Puławach z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne (17/09-WND-RPLU.07.01.00-06-018/09)
  • Remont konserwatorski Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego w Puławach (17/09-WND -RPLU .07.01.00 -06-019/09) więcej…
  • Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (POLAPGEN-BD); POIG. 01.03.01-00-101/08 (2010-2014) więcej… http://www.polapgen.pl
  • Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności (EKOKLASTER); POPW. 01.04.03-00-013/09 (2010-2013) więcej… http://www.dolinaeko.pl/
  • Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego; UDA-POIG. 01.03.01-00-042/09-00 (2010-2013) więcej…
  • Platforma Obsługi Nauki (PLATON); POIG. 02.03.00-00-028/08-00 (2008-2012) www.platon.pionier.net.pl
  • Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN (2009-2011) http://www.newman.pionier.net.pl/
  • Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego); (KLIMAT); POIG-01.03.01-14-011/08 (2010-2011)
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content