rekrutacja

Ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach ogłasza nabór doktorantów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMCS w Lublinie na rok akademicki 2024/2025 do następujących tematyk badawczych:

Lp.Tematyka pracyOpiekunowie naukowi/promotorzy
1.System monitoringu rolno-spożywczej biomasy odpadowej
(Agri-food waste biomass monitoring system) ABSTRAKT
Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych:
dr hab. Magdalena Borzęcka
mborzecka@iung.pulawy.pl  
2.Oddziaływanie między mikrobiomem ryzosfery i endoryzosfery roślin ruderalnych oraz ich rola w biernej i czynnej remediacji gleb silnie zdegradowanych i długotrwale zanieczyszczonych ropą naftową
(The interaction between the microbiome of the rhizosphere and endorhizosphere of ruderal plants and their role in passive and active remediation of heavily degraded and long-term petroleum-polluted soils) ABSTRAKT
Zakład Mikrobiologii Rolniczej:
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB
agalazka@iung.pulawy.pl

Finansowanie stypendium doktoranckiego:

Temat 1 – ustawowa kwota stypendium, tj. 37% wysokości wynagrodzenia profesora brutto przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową), 57% wynagrodzenia profesora brutto w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej.

Temat 2 – Doktorant będzie zaangażowany w ramach projektu NCN Nr: 2022/45/B/NZ8/02398. Otrzyma stypendium ustawowe + stypendium z projektu 4500,00PLN brutto/miesiąc/36 miesięcy; po zakończeniu okresu realizacji projektu Doktorantowi przysługuje ustawowa kwota stypendium.

Zajęcia odbywać się będą od 1.10.2024 r. na UMCS w Lublinie, a realizacja pracy doktorskiej w IUNG-PIB w Puławach.

Ważne terminy, dokumenty, procedury dostępne na stronie UMCS Szkoły doktorskiej pod linkiem:

https://www.iung.pl/szkola-doktorska

https://www.umcs.pl/pl/rekrutacja-2024-2025,25738.htm

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content