RZD Kępa Puławy. Rośliny energetyczne, gospodarstwo Osiny

Informacja o stanie upraw z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB za kwiecień 2024

RZD Baborówko. W kwietniu na polach uprawnych zanotowano około 40 mm opadów, co przewyższa średnią wieloletnią wartość, ale jest o 10 mm mniej niż w poprzednim roku. Średnia dobowa temperatura tego miesiąca wyniosła 10,8°C, z minimalną sięgającą -2,2°C w III dekadzie kwietnia. Najwyższą maksymalną temperaturę, 27,6°C, odnotowano 30 kwietnia. Ze względu na wysokie temperatury w kwietniu i poprzednich miesiącach, rzepak zakwitł wcześniej niż zazwyczaj, co niekorzystnie wpłynęło na jego rozwój, zważywszy na występujące przymrozki pod koniec miesiąca. W III dekadzie kwietnia kilkakrotnie wystąpiły opady gradu, powodując niewielkie szkody w rzepaku i zbożach ozimych. Jęczmień jary, wysiany w marcu, równomiernie wschodził, a pod koniec kwietnia zauważono jego krzewienie. W pszenicy ozimej wykonano zabiegi herbicydowe i fungicydowe, podobnie jak w przypadku rzepaku, gdzie zastosowano również insektycydy. Dodatkowo, w pszenicy ozimej wysiano drugą dawkę azotu. Pod koniec miesiąca rozpoczęto siew kukurydzy na ziarno na powierzchni 70 ha, pozostawiając 24 ha do obsiania na początku maja.

RZD Błonie-Topola. Kwiecień był miesiącem pełnym skrajnych warunków atmosferycznych. Początek miesiąca przyniósł typowo letnie temperatury sięgające nawet 29°C. Jednak druga dekada miesiąca przyniosła gwałtowne ochłodzenie. Wraz z nadejściem zimnego frontu pojawiły się opady gradu oraz przymrozki. Suma opadów tego miesiąca wyniosła 32 mm, a najniższa temperatura -2,2°C. Ujemne temperatury spowodowały uszkodzenia na dopiero co wschodzących roślinach buraka cukrowego, które dodatkowo ucierpiały wskutek gradobicia. To spowolniło ich wzrost oraz uniemożliwiło przeprowadzenie zabiegów herbicydowych. Zarówno przymrozki, jak i grad, negatywnie wpłynęły również na zboża ozime i jare. W zbożach ozimych przeprowadzono zabieg T1 oraz dokonano regulacji ich wzrostu. Zwykle taki zabieg planowano na pierwszą dekadę maja, jednak w tym roku został wykonany prawie miesiąc wcześniej. Znaczące wahania temperatur między dniem a nocą spowodowały dużą fitotoksyczność w pszenicy ozimej. W ostatniej dekadzie miesiąca udało się przeprowadzić siew kukurydzy na ziarno oraz zabiegi herbicydowe przedwschodowe.

RZD Borusowa. Pierwsza dekada kwietnia charakteryzowała się wysokimi temperaturami i dość częstymi opadami deszczu. To sprawiło, że rozpoczęcie uprawy i siewu buraków cukrowych było utrudnione. Prace te mogły rozpocząć się dopiero po osuszeniu roli pod koniec tej dekady. Zostało zasiane pozostałe 20 ha buraków cukrowych, a bezpośrednio po siewie przeprowadzono zabieg herbicydowy. Na początku kwietnia zastosowano drugą dawkę azotu na pszenicę ozimą oraz ostatnią dawkę pod rzepak. Wysokie temperatury i odpowiednia wilgotność gleby sprzyjały wzrostowi i rozwojowi roślin. Porównując tegoroczne fazy rozwojowe roślin z latami poprzednimi, zaobserwowano przyspieszenie o około trzy tygodnie. Początek kwitnienia rzepaku miał miejsce w pierwszej dekadzie kwietnia, natomiast druga dekada tego miesiąca przyniosła ochłodzenie. Nocami występowały niewielkie przymrozki, a w ciągu dnia temperatura nie osiągała wysokich wartości. Nie wszystkie kwiaty wykształciły łuszczyny i część z nich opadała. Niskie temperatury w dzień nie sprzyjały aktywności pszczół, co wpłynęło negatywnie na proces zapylenia. Dopiero pod koniec miesiąca temperatury zaczęły wzrastać, jednak brak opadów deszczu nie sprzyjał intensywnemu wzrostowi i wschodom buraków. Pomimo tego wszystkie niezbędne zabiegi wykonywano terminowo. Pod koniec miesiąca sytuacja na polach wyglądała korzystnie.

RZD Grabów. Z początkiem kwietnia przystąpiono do wysiewu roślin bobowatych i zbóż jarych na doświadczeniach. W ramach projektu białkowego we współpracy z COBORU założone zostało 17 obiektów demonstracyjnych z roślinami białkowymi na nasiona po 25 arów dla każdej odmiany. W czerwcu na tych demonstracjach odbywać się będą wizytacje  rolników i doradców z województwa mazowieckiego. Początek miesiąca to również siew doświadczeń w systemie ekologicznym z odmianami zbóż jarych i roślin bobowatych. Do wysiewu użyty został po raz pierwszy nowy siewnik poletkowy. W drugiej dekadzie kwietnia przyszło znaczne ochłodzenie z przymrozkami, które wyhamowało rozpoczęte prace polowe. Spadki temperatur nawet do -3°C spowodowały na oziminach uszkodzenie końców liści. Dopiero trzecia dekada kwietnia ze wzrastającymi temperaturami każdego dnia, pozwoliła przystąpić do intensywnych prac polowych związanych z siewem kukurydzy i aplikacją II dawki azotu na oziminy. Na części pól ze zbożami ozimymi zostały wykonane zabiegi ochrony fungicydowej w fazie T1. Z końcem miesiąca zakończono siew kukurydzy na produkcji i w doświadczeniach.

RZD Kępa Puławy. Ciepły początek kwietnia przyspieszył kwitnienie rzepaku oraz drzew owocowych. Jednak gwałtowne ochłodzenie w drugiej dekadzie kwietnia, połączone z nocnymi przymrozkami, przyniosło duże straty w uprawach sadowniczych i rolniczych, głównie jabłoni i rzepaku. Dodatkowo, brak opadów, słoneczna i wietrzna pogoda wysuszała glebę. W trzeciej dekadzie kwietnia przygotowywano pola pod siew buraków i kukurydzy oraz do przeprowadzenia zabiegów herbicydowych w tych uprawach. Szczegółowy harmonogram prac w RZD Kępa obejmował:

  1. Siew buraków
  2. Prace remontowe na chmielnikach, obejmujące uprawy międzyrzędzi, ścinanie karp, bronowanie plantacji oraz ręczne ogławianie
  3. Ochronę fungicydową T1 oraz poprawki herbicydowe w zbożach ozimych
  4. Ochronę fungicydową oraz zabieg insektycydowy w rzepaku ozimym
  5. Zasiewy jęczmienia oraz pszenicy jarej
  6. Przygotowanie pól pod siew kukurydzy
  7. Sprzedaż plonów z magazynów, w tym pszenicy ozimej, pszenżyta oraz słonecznika
  8. Wywóz i rozrzucanie obornika
  9. Sadzenie ziemniaków

RZD Werbkowice. W kwietniu w RZD Werbkowice przeprowadzono szereg działań związanych z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt. Rozpoczęto od wykonania zabiegu nawożenia azotem pszenicy jarej w celu poprawy jej krzewienia. Następnie, 19 kwietnia przeprowadzono siew mieszanki zbożowo-strączkowej na powierzchni 5 ha oraz jęczmienia na kolejnych 5 ha. W dniach 10-13 kwietnia prowadzono siew buraków cukrowych na obszarze 70 ha. Ponadto, rozpoczęto prace związane z uprawą przedsiewną pod kukurydzę oraz wykonano nawożenie organiczne. Pod koniec kwietnia wysiano słonecznik na powierzchni 20 ha. Od 15 kwietnia rozpoczęto wypas krów, a także przeprowadzono remont ogrodzeń pastwisk dla zwierząt.

RZD Wielichowo. Kwiecień w RZD w Wielichowie przebiegł pod kątem wzmożonych prac polowych. Przeprowadzono opryski zbóż regulatorami wzrostu oraz siew buraków cukrowych na powierzchni 30 ha. Dodatkowo wykonano dokarmianie zbóż odżywkami, a także zastosowano II dawkę nawozów azotowych. Ze względu na obfite opady wiosną nastąpiło nasilenie pojawu chwastów dwuliściennych, głównie maku polnego, ale także miotły zbożowej. Częściowo zwalczono je za pomocą oprysków, ale pełną ochronę utrudniały przymrozki. Następnie przystąpiono do uprawy gleby i zasiania gorczycy, po czym przeprowadzono oprysk przeciwko chwastom.

RZD Wierzbno. Stan upraw na koniec kwietnia oceniono jako bardzo dobry, co było rezultatem obfitych opadów deszczu w tym miesiącu. W roku ubiegłym ze względu na wysokie ceny nawozów, na części pól zastosowano obornik, na części gnojowicę, a na pozostałych polach wapnowanie w ilości 2 ton na hektar. Zaskakująco dobrze wyglądało żyto na polach pozbawionych nawożenia jesienią, na których wykonano jedynie wapnowanie. Ocena tych praktyk, które były wymuszone względami ekonomicznymi, będzie jednak możliwa dopiero po zbiorach. W miesiącu kwietniu przeprowadzono zabiegi skracania oraz oprysk fungicydami. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie oprysku na chwasty oraz zastosowanie zasilania dolistnego w uprawie owsa.

RZD Żelisławki.Przebieg pogody w kwietniu cechowała duża zmienność. Pojawiły się dni o letnich temperaturach, ale nie brakowało też dni z przymrozkami. W pierwszej dekadzie miesiąca częste opady deszczu utrudniały prace polowe. Wykorzystując ‘okna pogodowe’ dokończono siewy zbóż jarych obejmujące: pszenicę na 10 ha, owies na 21 ha oraz jęczmień na 20 ha. Ponadto, zasiano buraki cukrowe na powierzchni 35 ha. Przeprowadzono także regulację zachwaszczenia oraz zabiegi fungicydowe na roślinach ozimych, a dodatkowo zaaplikowano drugą dawkę nawozów azotowych. Stan rzepaku i zbóż na koniec kwietnia oceniono jako dobry. W kwietniu kontynuowano sprzedaż żyta i pszenicy w oczekiwaniu na dopłaty.

RZD „JASTKÓW”. Od początku kwietnia w Spółce kontynuowano prace związane z wymianą konstrukcji na plantacji chmielu. Po zakończeniu rozbiórki starej drewnianej konstrukcji, przystąpiono do montażu słupów kompozytowych oraz innych elementów na pierwszej z trzech plantacji objętych wsparciem ARiMR na wymianę słupów konserwowanych kreozotem.  Dodatkowo na wszystkich plantacjach przeprowadzono ogławianie karp chmielu i przygotowano je do zawieszania przewodników roślin. W zakresie upraw zbóż, tj.  pszenicy i pszenżyta ozimego wykonano zabiegi ochronne przeciwko chorobom grzybowym oraz zastosowano drugą dawkę nawożenia azotowego.

Materiał przygotowany przez Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego, mgr inż. Pawła Wolszczaka.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content