Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Uppsala, Szwecja

Cel wyjazdu: Udział w spotkaniu (kick-off) rozpoczynającym projekt PATHWAYS („Wspieranie ścieżek transformacji dla zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej w systemach żywnościowych”) – Horyzont 2020

Termin wyjazdu: 23 – 27.05.2022


W dniach 23-27.05.2022 r. przedstawiciele IUNG-PIB – Piotr Jurga i Robert Borek, realizujący merytorycznie zadania wynikające z projektu PATHWAYS (Horyzont 2020) brali udział w spotkaniu inaugurującym projekt. Spotkanie tzw. kick-off odbyło się w Uppsali na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym (SLU). W trakcie trzydniowego spotkania omówione zostały wszystkie pakiety zadaniowe, uwzględniając przegląd dotychczas zrealizowanych prac oraz tych nadchodzących. Spotkania odbywały się w formie wykładów, warsztatów, a także rozmów B2B. Poza pracami kameralnymi uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z różnymi formami prowadzonej produkcji zwierzęcej na Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym: krowy mleczne, drób, trzoda chlewna. Ponadto chętni mogli odwiedzić i zapoznać się z infrastrukturą biogazowni rolniczej.

Jedna z części dotyczyła organizacji oraz koordynacji tzw. Practice Hubów, w ramach których omawiane są m.in. problemy, wyzwania, a także możliwości prowadzenia produkcji zwierzęcej w sposób bardziej zrównoważony, z większą troską o inne aspekty, aniżeli tylko ekonomiczne. Członkami Practice Huba w Polsce są m.in. producenci drobiu oraz jaj. W ramach projektu jest możliwość sfinansowania innowacji w gospodarstwie demonstracyjnym, mającej na celu wsparcie prowadzenia zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Uczestnictwo w takich spotkaniach (kick-off) jest bardzo istotne z punktu widzenia monitoringu bieżących zadań, ale także możliwości sieciowania oraz lepszego zapoznania się z innymi zespołami realizującymi projekt. Po wielu miesiącach sesji on-line, spotkanie „na żywo” było bardzo potrzebne.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content