Informacja o stanie upraw za miesiąc kwiecień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w kwietniu bieżącego roku były zróżnicowane i niezbyt sprzyjające dla rolnictwa. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. Natomiast występujące przymrozki i utrzymujące się niskie temperatury ograniczały rozwój oraz wzrost roślin, a szczególnie ich siewek. Ponadto tak niesprzyjające warunki nie pozwalały na prowadzenie wymaganych zabiegów ochrony roślin. Natomiast we wszystkich gospodarstwach RZD ten czas był wykorzystywany na siewy, nawożenie i ochronę roślin.

RZD Baborówko. W miesiącu kwietniu średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła około 6,3°C i była niższa od średniej wieloletniej o ponad 2°C. Największy spadek temperatur do -5,0°C zarejestrowano w III dekadzie kwietnia. Suma opadów była porównywalna do średniej ich ilości z wielolecia. W rzepaku ozimym wykonano zabiegi skracania pędów i insektycydowe przeciwko szkodnikom łodygowym. Ponadto zastosowano na tych plantacjach II dawkę nawożenia azotem. Na polu pszenicy ozimej również zastosowano II dawkę azotu oraz wykonano zabieg herbicydowy. W ostatnim tygodniu kwietnia po uprawie gleby i aplikacji nawozów wysiano kukurydzę na ziarno. Zaraz po siewie zastosowano herbicyd przedwschodowy. Generalnie niskie temperatury zahamowały nieco wegetację wszystkich gatunków roślin uprawnych, ale jednocześnie ograniczyły masowe występowanie szkodników w rzepaku, typowe na tym etapie jego rozwoju. Ponadto nie stwierdzono również silnej presji chorób grzybowych.

RZD Błonie-Topola. Miesiąc kwiecień charakteryzował się bardzo zmiennymi warunkami pogody, od wysokich temperatur dochodzących do 21°C na początku miesiąca, po prawdziwe niskie z przymrozkami do -4°C pod koniec kwietnia. Średnia temperatura dla kwietnia wyniosła 6,4°C i była niższa od średniej wieloletniej. Dużo lepiej kształtowała się natomiast sytuacja pod względem opadów, ponieważ 30 mm opadów w kwietniu zapewniło roślinom wystarczające warunki do wzrostu i umożliwiło prawidłowe wschody buraka cukrowego. W kwietniu burak cukrowy narażony był najbardziej na negatywne skutki ujemnych temperatur w nocy. Panujące warunki pogodowe nie były również sprzyjające dla zabiegów herbicydowych w burakach cukrowych. Dodatkowo młode siewki buraka mają osłabiony wzrost z powodu występujących przymrozków.   W związku z tym przeprowadzenie zabiegów nastąpi w okresie znacznego ocieplenia. W celu zminimalizowania negatywnych skutków przymrozków na plantacji buraków cukrowych zastosowany został dolistnie nawóz o działaniu biostymulującym. W ostatnim tygodniu kwietnia po uprawie gleby i aplikacji nawozów wysiano kukurydzę na ziarno na powierzchni 13,5 ha. W tym miesiącu poczyniono również działania inwestycyjne polegające na postawieniu na terenie zakładu hali tunelowej, która będzie wykorzystywana do przechowywania sprzętu rolniczego.

RZD Borusowa. W I dekadzie kwietnia zakończono siew buraków cukrowych .W sumie zasiano pole o powierzchni 46,2 ha. Miesiąc kwiecień charakteryzował się bardzo zmienną niekorzystną dla rozwoju roślin pogodą. Pomimo dosyć częstych opadów deszczu i prawidłowej wilgotności gleby rośliny rozwijały się słabo.  Wpływ na to miały występujące okresowo niskie temperatury z przymrozkami włącznie. Przymrozki występowały w pierwszej i również trzeciej dekadzie kwietnia. Mimo to wschody buraków cukrowych w tym okresie przebiegły prawidłowo. Rzepak ozimy na obecnym etapie jest słabo wyrośnięty, ma zaledwie ok. 50 cm wysokości ale widoczne są już zawiązki kwiatów. Ponadto wykonano zasilanie drugą dawką azotu rzepaku i pszenicy ozimej. Wzrost temperatury i występowanie słonecznej pogody znacznie poprawiłoby stan rozwoju wszystkich upraw.

RZD Grabów. Kwiecień w tym roku nie należał do miesięcy ciepłych. Średnia temperatura miesiąca wyniosła 6,6°C i była niższa od średniej z wielolecia o 1,3°C. Z powodu niskich temperatur rośliny ozime słabo się rozwijały.  Wzrost roślin jarych wysianych w I dekadzie miesiąca był bardzo powolny. Wschody zbóż jarych i roślin strączkowych trwały prawie 3 tygodnie. Druga dekada miesiąca charakteryzowała się dużymi opadami deszczu. Tegoroczne wiosenne siewy roślin jarych ze względu na tak duże opady (średnio 51,2 mm) i w związku z tym trudności w przeprowadzeniu prac polowych rozciągnęły się w czasie prawie do 4 tygodni. Ponadto z tego powodu siewy kukurydzy przesunięte zostały na początek maja. Poza siewami na polach produkcyjnych wiosną tego roku założono 10 doświadczeń ze zbożami jarymi i 9 z roślinami strączkowymi. Chłodny kwiecień sprawił, że odrost traw na łąkach następuje bardzo wolno i nie rokuje wysokich plonów zielonki. Efektem tego jest duże zainteresowanie okolicznych rolników zakupem pasz objętościowych (sianokiszonki), których mamy dość duże zapasy z ubiegłego roku.

RZD Kępa-Puławy. Miesiąc kwiecień charakteryzował się bardzo zmienną pogodą, która była niekorzystna dla rozwoju roślin. Występujące opady deszczu i silne wiatry również bardzo utrudniały prace polowe. Zboża ozime w zasadzie rozwijają się prawidłowo a na części pól gdzie wystąpiły zastoiska wody udało się je przesiać gatunkami jarymi. Ponadto zboża jare rozwijają się prawidłowo, ale powoli. Gleba zasobna w dużą ilość wilgoci zapewniła roślinom buraka cukrowego prawidłowe wschody. W ostatnim tygodniu kwietnia po uprawie gleby i aplikacji nawozów wysiano kukurydzę na ziarno. Na części pól gdzie są zastoiska wody będzie ona zasiana z opóźnieniem. Drzewa gruszy w sadzie są obecnie w fazie pełnego kwitnienia, a najwcześniejsze odmiany jabłoni mają już różowy pąk. Rzepak ozimy w tym miesiącu jest słabo wyrośnięty, ale widoczne są już pierwsze kwiaty. Generalnie można stwierdzić, że były bardzo duże problemy z terminową ochroną chemiczną ze względu na brak odpowiednich warunków pogodowych tj. zimne noce, częste opady deszczu i występujące silne wiatry.

RZD Werbkowice. Miesiąc kwiecień charakteryzował się bardzo zmienną pogodą, która była niekorzystna dla rozwoju roślin. Występujące dosyć często opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz z niskie temperatury spowodowały słaby wzrost i rozwój roślin. Ponadto występowały przygruntowe przymrozki, które wpłynęły na opóźnienie wschodów pszenicy jarej. W I dekadzie miesiąca dokonano uprawy gleby i aplikacji nawozów na powierzchni 60 ha pod zasiew buraków cukrowych. Niesprzyjająca aura pogodowa spowodowała prowadzenie siewu buraka w oknach pogodowych  od 12 do 17 kwietnia. Zaraz po siewie wykonano zabiegi herbicydowe przeciwko chwastom. Ponadto wykonano uprawę przedsiewną i przygotowano pole pod siew kukurydzy. W III dekadzie przeprowadzono zabieg nawożenia mikroelementami pszenicy ozimej, które mają działaniu biostymulujące. Warunki pogodowe sprawiły, że mieszanka zbożowo-strączkowa również wschodziła nierównomiernie. Komponent mieszanki owsa wschodził jako pierwszy, jęczmień z opóźnieniem tygodniowym, a nasiona grochu wzeszły dopiero po dwóch tygodniach. Należy podkreślić, że jarowizacja pszenicy jarej nastąpiła prawidłowo. W III dekadzie rozpoczęto wygradzanie kwater na pastwiskach, ale zbyt niski odrost wiosenny traw nie pozwalał na wcześniejsze wypasanie krów. Pierwszy ich wypas rozpoczęto dopiero w ostatnim dniu kwietnia. Ponadto wykonano zabiegi pielęgnacyjne owiec, ich strzyżenie oraz korektę racic.

RZD Wielichowo. Miesiąc kwiecień był bardzo niesprzyjający w prowadzeniu prac polowych w zakładzie. Temperatura spadała do minus 7ºC. Ponadto małe opady atmosferyczne i silne wiatry wysuszały glebę co również bardzo utrudniło prace polowe. W kwietniu pomimo zmiennej aury dokonano uprawy gleby i aplikację nawozów oraz zasiano buraki cukrowe. Ponadto udało się wykonać siew lnu i gorczycy. Z zabiegów ochrony roślin tylko na polach z żytem dokonano oprysku regulatorami wzrostu. Pomimo mało sprzyjających warunków dla patogenów pojawiły się pierwsze objawy chorób grzybowych w pszenżycie.

RZD Wierzbno. W miesiącu kwietniu warunki wilgotnościowe były sprzyjające, ponieważ opady były na poziomie około 27 mm. Natomiast niskie temperatury i nocne przymrozki spowolniły wzrost i rozwój zbóż. Ogólnie można ocenić, że wegetacja jest opóźniona o około 10 dni. W kwietniu wysiano drugą dawkę nawozów azotowych pod wszystkie zboża. Wykonano również opryski antywylegaczem, które było połączone z dokarmianiem dolistnym na żyto i pszenżyto. Zabiegi były nieco opóźnione z uwagi na niskie temperatury. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe planuje się wykonać zabiegi chwastobójcze na owies i groch oraz oprysk fungicydami na żyto i pszenżyto w przyszłym miesiącu.

RZD Żelisławki. Miesiąc kwiecień charakteryzował się bardzo zmienną pogodą, która była niekorzystna dla rozwoju roślin. Wystąpiło wiele dni z przymrozkami i silnym wiatrem utrudniającym prace polowe. W I dekadzie zakończono siew jęczmienia jarego. W kwietniu pomimo zmiennej aury dokonano uprawy gleby i aplikację nawozów oraz zasiano buraki cukrowe. Pomimo mało sprzyjających warunków pogodowych wykonane zostały pierwsze zabiegi fungicydowe łącznie ze skracaniem źdźbła w zbożach ozimych. Wykonano też zabiegi korekcyjne i regulację łanu rzepaku ozimego. W fazie BBCH 30-31 w zbożach ozimych zastosowano drugą dawkę azotu. Ogólnie można ocenić stan upraw jako dobry.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content