Warsztaty polowe dla studentów

Warsztaty polowe dla studentów SGGW

04.09.2020 2 września 2020 r. w RZD „Kępa” – gospodarstwa Osiny oraz Mokradki, w ramach programu wieloletniego IUNG-PIB – zadanie 2.7 odbyły się polowe warsztaty naukowe: „Współpraca nauki z wyższymi uczelniami – technologia uprawy roślin specjalnych oraz systemy gospodarowania w rolnictwie”

Warsztaty były realizowane pod szczególnym reżimem sanitarnym związanym z zagrożeniem COVID-19 (podział studentów na 2 grupy warsztatowe).

Uczestnikami warsztatów byli studenci III roku Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW wraz z opiekunami naukowymi: dr inż. Katarzyną Kucińską i dr Beatą Michalską-Klimczak. Za organizację ze strony SGGW odpowiadał dr hab. Arkadiusz Artyszak. Program warsztatów obejmował zagadnienia praktyczne, przedstawione w warunkach polowych. W trakcie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

  • „Systemy produkcji rolniczej oraz badania dotyczące rolnictwa ekologicznego”, RZD „Kępa” – gospodarstwo Osiny, prowadzący – dr hab. Krzysztof Jończyk – kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej;
  •  „Doświadczenia polowe dotyczące roślin zbożowych”, RZD „Kępa” – gospodarstwo Osiny, prowadzący – prof. dr hab. Grażyna Podolska oraz dr hab. Danuta Leszczyńska – Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB;
  •  „Hodowla i technologia uprawy tytoniu. Kolekcja odmian tytoniu w IUNG-PIB”, RZD Kępa – gospodarstwo Osiny, prowadzące – dr Anna Czubacka oraz dr Anna Trojak-Goluch – Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin;
  •  „Hodowla i technologia uprawy chmielu oraz kolekcja odmian chmielu i tytoniu w IUNG-PIB”, RZD „Kępa”- gospodarstwo Mokradki, prowadząca – dr Urszula Skomra – kierownik Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin;
  •  „Technika zbioru i pozyskiwania surowca oraz jego wstępne przetwarzanie (suszenie)”– mgr inż. Sławomir Jurak – Dyrektor RZD „Kępa”.

Przedstawiane zagadnienia cieszyły dużym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem były liczne pytania. Studenci zostali poinformowani o możliwości odbywania praktyk i staży studenckich, w różnych jednostkach Instytutu.

Warsztaty polowe zostały zorganizowane przez pracowników Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB. Były one kolejną okazją do transferu wiedzy rolniczej z Instytutu do szkolnictwa wyższego, który jest nieodłącznym elementem Systemu Innowacji i Wiedzy w rolnictwie (AKIS) w Polsce . W warsztatach uczestniczyło 53 studentów.

/PS, MK/

{slimbox images/stories/zdjecia/2020/sggw2.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/sggw3.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/sggw4.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw4m.jpg}

{slimbox images/stories/zdjecia/2020/sggw5.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/sggw1.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw1m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/sggw7.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw7m.jpg}

{slimbox images/stories/zdjecia/2020/sggw8.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/sggw9.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2020/sggw10.jpg,images/stories/zdjecia/2020/sggw10m.jpg}

 

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content