4 Światowy Kongres Agroleśnictwa

4-ty Światowy Kongres Agroleśnictwa

27.05.2019 W dniach 20-22 maja 2019 roku, w Montpellier we Francji odbył się 4 Światowy Kongres Agroleśnictwa. W konferencji,  uczestniczyło ponad 1200 naukowców, rolników, studentów oraz przedstawicieli rządów, firm i działaczy społecznych z ponad 100 krajów. Wydarzenie zostało zorganizowane po raz pierwszy na kontynencie Europejskim między innymi przez CIRAD, INRA oraz World Agroforestry Centre.

Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Francji Emmanuel Macron. W celu wymiany wiedzy i promocji systemów rolno-leśnych, podczas spotkania powołana została Międzynarodowa Unia Agroleśnictwa z przedstawicielstwem 3 ekspertów europejskiego agroleśnictwa w 9-osobowym składzie Zarządu.

W kongresie uczestniczyli delegaci organizacji międzynarodowych i rządów państw. Generalny Dyrektor FAO ds. klimatu i zasobów naturalnych, Maria Heleno Semedo podczas swojego wystąpienia podkreśliła, iż agroleśnictwo może pomóc w dywersyfikacji i utrzymaniu produkcji żywności a także dostarczyć społecznych, ekonomicznych i środowiskowych korzyści dla rolników, bez względu na skalę produkcji.  Agroleśnictwo nie jest ziemią niczyją na pograniczu leśnictwa oraz rolnictwa i powinno być objęte specjalnym programem wsparcia politycznego. Semedo dodała, że FAO stoi na stanowisku by wspierać wysiłki krajów w kierunku integracji agroleśnictwa z polityką rolną, mając na względzie spełnienie celów zrównoważonego rozwoju.

Przedstawiciele międzynarodowych centrów naukowych oraz uczelni (ACIAR, CIRAD, Uniwersytet Kalifornii) zwracali uwagę na znaczenie agroleśnictwa w łagodzeniu zmian klimatu i konieczność włączenia tej formy użytkowania gruntu do sektora AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Poruszono również problem włączania Drzew rosnących poza lasem (ToF)/Zadrzewień do powierzchni leśnej przez niektóre z państw członkowskich Unii Europejskiej, co zmniejsza możliwość redukcji gazów cieplarnianych przez rolnictwo w UE.

Podawano liczne przykłady sukcesu w rozwoju systemów agroleśnictwa. Jednym z przykładów jest Francja, która ustanowiła w roku 2016 krajowy plan jego rozwoju. Zakłada on, że 50% rolników do roku 2025 będzie posiadała systemy agroleśnictwa w gospodarstwach.

Podczas kongresu wykazano również że agroleśnictwo może stanowić potencjalne źródło dochodu dla średnich i dużych firm, wpierając jednocześnie rolników i bioróżnorodność. Inwestycja w zasadzenie i utrzymanie plantacji rolnoleśnych może zostać rozliczona jako wkład w kompensację emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa, nie ograniczając przy tym produkcji żywności na gruntach rolnych. Podnosi wartość sprzedawanych produktów i zysk z ich sprzedaży. Według Tristana LeComt, współzałożyciela PUR Projet, osiągnięty zysk może stanowić do 168% kosztów inwestycji.

Jose Ruiz-Espi oraz Emmanuel Petel z Komisji Europejskiej zaprezentowali działania KE włączające tematykę agroleśnictwa w istniejące programy badawcze i wdrożeniowe UE (Horizon2020, EIP-AGRI) oraz zapewnili że agroleśnictwo będzie ujęte w planach przyszłej polityki badawczo-rozwojowej UE.

Podczas kongresu, miała również miejsce sesja upowszechnieniowa projektu AFINET, podczas której przedstawiciele partnerów zapoznali uczestników z rezultatami pracy regionalnych sieci innowacji na rzecz agroleśnictwa w poszczególnych krajach. Zaprezentowano również grupę operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, w której IUNG-PIB jest partnerem. Odbyła się prezentacja Polskich produktów, wytwarzanych w systemach rolno-leśnych. W kongresie instytut reprezentowany był przez dr Roberta Borka z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych.

{slimbox images/stories/zdjecia/2019/mp2.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp3.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp4.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp5.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp6.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp7.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp8.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp9.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp10.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp11.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp11m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp12.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp12m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp13.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp13m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp14.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp14m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp15.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp15m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp16.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp16m.jpg;

images/stories/zdjecia/2019/mp17.jpg,images/stories/zdjecia/2019/mp17m.jpg}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content