Badania IUNG w KE

Badania IUNG nad zagospodarowaniem zanieczyszczonych składowisk w raporcie KE

11.12.17  Komisja Europejska wydała raport „European achievements in soil remediation and brownfield redevelopment”, dokumentujący najlepsze praktyki w dziedzinie zagospodarowywania obiektów skażonych trwałymi zanieczyszczeniami. Raport prezentuje 17 przykładów z różnych krajów Europy, dotyczących  remediacji obszarów stanowiących zagrożenie dla środowiska i zdrowi ludzi, będąc kompilacją tzw. success stories.

Celem raportu jest promocja skutecznych rozwiązań w zakresie efektywnego i zrównoważonego zagospodarowywania składowisk odpadów hutniczych i kopalnianych, skażonych gleb i obiektów, itd.

Jednym z rozwiązań prezentowanych w raporcie KE są prace Prof. Tomasz Stuczyńskiego i Dr Grzegorz Siebielca i ich zespołów nad rekultywacją składowisk toksycznych odpadów pohutniczych w Piekarach Śląskich (str. 136 raportu).

W latach 90-tych  ubiegłego wieku w ramach projektu Silesia przeprowadzono pilotażowe wdrożenia metod rekultywacji składowisk żużli, zawierających kilka procent ołowiu i cynku, z wykorzystaniem osadów ściekowych i wapna odpadowego oraz wyselekcjonowanej mieszanki traw odpornych na zanieczyszczenie metalami. Przez kolejnych 20 lat obiekty te były monitorowane pod kątem mobilności zanieczyszczeń, jakości i trwałości pokrywy roślinnej, ryzyka dla łańcucha pokarmowego,  procesów związanych z krążeniem węgla i azotu.  Dwudziestoletnie badania wskazują na to, że zastosowane metody rekultywacji zapewniają trwałe zagospodarowanie obiektów oraz trwałe ograniczenie ryzyka związanego z wtórną dyspersją zanieczyszczeń ze składowisk. Link do raportu...

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content