konferencja nt. „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej"

Konferencja „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej”

12.07.16 W dniach 29-30 czerwca 2016 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja nt. „Działalność IUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa i praktyki rolniczej”, którą zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB przy współudziale  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB, który przedstawił wykład nt. „Główne kierunki działalności IUNG-PIB w Puławach”. Ponadto mgr Szczepan Zalewski, Dyrektor CDR w Brwinowie, w swoim wystąpieniu mówił o zagadnieniach i potrzebach, którymi zainteresowane jest doradztwo rolnicze.

Przy okazji pobytu na Lubelszczyźnie swoją obecnością zaszczycił nas Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który przedstawił bieżącą politykę rolną oraz perspektywę rozwoju doradztwa rolniczego.

Celem konferencji było przedstawienie wyników zakończonych prac naukowo-badawczych, które są transferowane do doradztwa rolniczego i do samych rolników. Problemy poruszane na spotkaniu dotyczyły tematyki rolniczej, badań środowiskowych, a także zagadnień związanych z obszarami wiejskimi.
Podczas dwudniowej konferencji wygłoszono 11 referatów, których tematyka dotyczyła:

•    Program Wieloletni IUNG-PIB jako płaszczyzna nauki i doradztwa,
•    Zagadnienia oraz obszary problemowe, którymi zainteresowane jest doradztwo,
•    Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań środowiskowych,
•    Wdrażanie praktyk niskoemisyjnych w rolnictwie,
•    Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin,
•    Nowe technologie i produkty oraz systemy doradztwa stosowane w nawożeniu roślin,
•    Rola RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie,
•    Nowe tendencje w uprawie roli i ich wieloaspektowa ocena,
•    Dostosowanie działań technologicznych w produkcji roślinnej w kontekście zmian klimatycznych oraz agrotechnika w warunkach suszy lub nadmiernego uwilgotnienia gleby,
•    Nowe technologie i postęp biologiczny w systemie produkcji ekologicznej,
•    Aktualne i perspektywiczne formy transferu wyników badań IUNG-PIB do doradztwa i praktyki.

W konferencji wzięło udział 59 osób z różnych ośrodków doradztwa rolniczego, CDR, MRiRW oraz grupa pracowników z IUNG-PIB.
Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja  która koncentrowała się na problemach najbardziej istotnych dla rolnictwa. Szczególnie podkreślano potrzebę częstszych kontaktów doradztwa z nauką i wymiany poglądów na nurtujące zagadnienia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały prezentowane na konferencji.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/konfb2.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/konfb2m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/konfb3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/konfb3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/konfb4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/konfb4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/konfb5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/konfb5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/konfb6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/konfb6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/konfb7.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/konfb7m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content