Dane kontaktowe

PracownicyNr telefonu stacjonarnego
Barańska Jadwiga81 4786 800
Pytlak Barbara81 4786 700

Zakres działalności

  1. prowadzi obsługę biurową Dyrektora oraz jego Zastępców;
  2. gromadzi dokumentację niezbędną do bieżącego zarządzania Instytutem, przyjmuje i ewidencjonuje korespondencję Dyrektora oraz jego Zastępców;
  3. nadzoruje obieg dokumentów i korespondencji Dyrektora oraz jego Zastępców;
  4. przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem ePUAP;
  5. prowadzi książki kontroli zewnętrznych;
  6. przechowuje i prowadzi rejestr dokumentów związanych z zarządzaniern Instytutem, w szczególności: zarządzenia Dyrektora, pełnomocnictwa.