AKTUALNOŚCI

  • 22.04.2022    Sprawozdaniem z działalności studiów doktoranckich za lata 2016-2021      link....
  • 16.03.2021    Plan zajęć na studiach doktoranckich V semestr_2021      link....
  • 17.06.2020    Plan zajęć na studiach doktoranckich IV semestr_2020      link....
  • 14.11.2019   Plan zajęć na studiach doktoranckich (rok akademicki 2019/2020, semestr III)   link...
  • 25.03.2019   Plan zajęć na studiach doktoranckich (rok akademicki 2018/2019, semestr II)   link...
  • 04.03.2019  Szkolenie nt. Statystyka matematyczna i podstawy doświadczalnictwa.  Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA 10.  program kursu...
10.10.2018 Warsztaty szkoleniowe dla doktorantów i pracowników naukowych IUNG-PIB  nt. „Pozyskiwanie projektów i komercjalizacja wyników badań - 17.10.2018”    program...
13.09.2018 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (VI i I semestr) IX 2018–II 2019    więcej...

07.05.2018 Nabór na Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinach naukowych: agronomia oraz ochrona i ksztattowanie Srodowiska na lata 2018-2022 w trybie stacjonarnym  więcej...

08.01.2018 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (semestr 5)  więcej...

14-15.09.2017 Konferencja projektu BioEcon na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB  więcej...

27.05.2017 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (semestr 4)  więcej...

30.03.2017 Z życia studiów doktoranckich styczeń-marzec 2017 r.  więcej...

26.01.2017 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (semestr 3)  więcej...

20.06.2016 Seminarium otwarcia przewodu doktorskiego Elżbiety Fijoł-Adach  więcej...

03.06.2016 Seminarium terenowe  więcej...

02.06.2016 Drugie zajęcia w ramach programu studiów doktoranckich  więcej...

16.05.2016 Seminarium polsko-niemieckie  więcej...

22.04.2016 Pierwsze zajęcia w ramach nowego programu studiów doktoranckich  więcej...

01.04.2016 Plan zajęć na studiach doktoranckich  II semestr_2016  więcej...

30.10.2015 Nowi doktoranci w IUNG PIB, kurs z zakresu metod statystycznych  więcej...

23.03.2015 Doktoranci z IUNG-PIB w Puławach na IV Międzynarodowej Konferencji  Doktorantów  więcej....

27.05.2015 Warsztaty nt. „Bioróżnorodność flory i fauny w województwie lubelskim” więcej...  


.