galeria

 .

Konferencja projektu BioEcon na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB                                                    Powrót

W dniach 14-15 września 2017 r. w IUNG-PIB w Puławach miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników pt. „Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie”, organizowana w ramach projektu BioEcon, połączona z obchodami jubileuszu 25-lecia Studiów Doktoranckich.

Konferencja rozpoczęła się sesją historyczną, w czasie której Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk przedstawiła rys działalności studiów w okresie 25 lat. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach – kierownik studiów w latach 1998-2014, Dyrekcja Instytutu, wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Jan Kuś, wieloletni Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej - prof. dr hab. Adam Harasim oraz Członek tej Komisji – prof. dr hab. Franciszek Woch.

Ponadto w konferencji uczestniczyli doktoranci, młodzi pracownicy i ich opiekunowie z różnych ośrodków w Polsce: Instytutu Agrofizyki PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, UPH w Siedlcach, Uniwersytetu w Mosulu (Irak), Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, UR w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS w Lublinie, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, ośrodków doradztwa rolniczego, jak również absolwenci Studiów Doktoranckich i pracownicy IUNG-PIB (łącznie 89 osób).

W 3 sesjach naukowych przedstawiono 16 referatów oraz 32 postery. Obejmowały one szeroki zakres zagadnień związanych z biogospodarką, zmianami klimatu, adaptacyjnymi praktykami rolniczymi oraz rolnictwem niskoemisyjnym (program konferencji, materiały konferencyjne). Po części referatowej miała miejsce ciekawa i ożywiona dyskusja.

Komisja Konkursowa w uznaniu wysokiego poziomu wystąpień przyznała wyróżnienia za najlepsze prezentacje i plakaty.
Nagrody za najlepsze prezentacje ustne otrzymali:
I miejsce – Magdalena Gos (IA PAN) „Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych z bazy NASA MERRA II dla Polski”
Ex aequo: Katarzyna Czopek (IUNG-PIB) „Wstępne wyniki dotyczące wpływu dawki superabsorbenta na parametry wymiany gazowej oraz plonowanie soi (Glycine max (L.) MERR.)”
II miejsce – Magdalena Kurzyna – Szklarek (UP w Lublinie) „Zawartość żelaza i manganu w roślinach uprawnych w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem, potasem, magnezem i siarką”
III – miejsce – Jakub Frankowski (IWNiRZ) „Uprawa oraz wykorzystanie sorgo ziarnowego w Polsce”
Nagrody za najlepsze postery przyznano:
I miejsce – Agata Witorożec, M. Matyka, P. Wolszczak, M. Woźniak (IUNG-PIB) „Produkcja biogazu jako odnawialnego źródła energii w kontekście wpływu na zmianę klimatu”
II miejsce – Joanna Siecińska, K. Kondracka, M. Nosalewicz, A. Nosalewicz (IA PAN) „Wpływ toksyczności glinu i podwyższonej temperatury na funkcjonowanie pszenicy w stresie suszy”

Drugiego dnia odbyła się sesja wyjazdowa do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie, podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się referatami młodych pracowników IUNG-PIB zaangażowanych w realizację projektów LCAgri i BioEcon, jak również z działalnością stacji meteorologicznej oraz eksperymentami polowymi.
Konferencja zakończyła się zwiedzaniem Janowca.

Więcej zdjęć na zakładce Galeria


.