REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

 • Regulamin studiów doktoranckich w IUNG-PIB  tutaj...
 • Program studiów doktoranckich w IUNG-PIB   tutaj...
 • Regulamin postępowania w przewodach doktorskich   tutaj...
 • Zasady dobrych praktyk w relacjach doktoranta z opiekunem i promotorem pracy doktorskiej   tutaj...
 • Regulamin przygotowania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów w IUNG-PIB   tutaj...
 • Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w IUNG-PIB  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-6.2015 z dnia 25.03.2015 r w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
  oraz wzorów umów o warunkach uczestnictwa w stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich w IUNG-PIB  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora ws. świadczeń dla doktorantów z dnia 25.09.2019  link...
 • Zarządzenie Dyrektora ws. świadczeń dla doktorantów z dn. 22.02.2021  link...
 • Regulamin świadczeń dla doktorantów z dnia 25.09.2019   link...
 • Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych    link...
 


.