Seminarium otwarcia przewodu doktorskiego Elżbiety Fijoł-Adach                            Powrót             

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyło się seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Beaty Fijoł – Adach.

Promotorem pracy pt. „Wpływ systemu produkcji rolniczej na wybrane cechy jakościowe owoców truskawki” jest dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk (IUNG-PIB), a promotorem pomocniczym – dr Renata Kazimierczak (SGGW).

                                                                               

 .