Z życia studiów doktoranckich styczeń-marzec 2017 r.                            Powrót             

W okresie styczeń-marzec 2017 r. doktoranci i młodzi pracownicy naukowi IUNG-PIB w ramach zajęć na studiach doktoranckich realizowali moduł z zakresu gleboznawstwa i ochrony gruntów, prowadzony przez dr Bożenę Smreczak i dr Jacka Niedźwieckiego. Wykłady obejmowały zagadnienia dotyczące budowy gleb, właściwości fizycznych i chemicznych, bonitacji i waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zagrożeń dla funkcji gleb.
Podczas zajęć laboratoryjnych w INCBR doktoranci i młodzi pracownicy mieli okazję zapoznać się z analizami właściwości gleb za pomocą metod spektrofotometrycznych oraz oznaczaniem zawartości różnych pierwiastków i związków w glebach, w tym zanieczyszczeń. Zwiedzili także stację meteorologiczną i zostali poinformowani o prowadzonych tam pomiarach przez mgr Tomasza Jóźwickiego.
W ramach seminariów doktoranci przygotowali i wygłosili 4 referaty:
  1. Rola próchnicy w glebie – mgr Agata Witorożec (Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, opiekun dr hab. Mariusz Matyka), mgr Katarzyna Czopek (Zakład Roślin Pastewnych, opiekun dr hab. Mariola Staniak),
  2. Problem zakwaszenia gleb w Polsce – mgr Bogdan Pomianek (studia niestacjonarne, opiekun dr hab. Mariusz Matyka),
  3. Wykorzystanie map glebowo-rolniczych – mgr Beata Bartosiewicz (Zakład Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów, opiekun dr Jan Jadczyszyn),
  4. Wykorzystanie informacji przestrzennej – mgr Artur Żukiewicz (studia niestacjonarne, opiekun dr hab. Alina Syp).
W kwietniu doktoranci i młodzi pracownicy będą uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych z rozpoznawania typów gleb Polski i opisu profili glebowych.
Wkrótce zostanie też uruchomiony nowy moduł studiów, obejmujący zagadnienia z zakresu biogospodarki, przygotowany w ramach projektu BioEcon.
                                                                             

 
.