DOKTORANCI

Aktualna lista doktorantów w IUNG-PIB    tutaj....

Obecnie na studiach doktoranckich kształci się 5 osób, w tym 2 na studiach stacjonarnych, 3 na niestacjonarnych.
RekrutacjaStypendia dla doktorantów:

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 r., działając na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich w IUNG-PIB, postanowiła przyznać dwa stypendia dla najlepszych doktorantów I stopnia i 2 stypendia II stopnia. Komisja przyznała także jedno stypendium socjalne.

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r., działając na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich w IUNG-PIB, postanowiła przyznać jedno stypendium dla najlepszych doktorantów I stopnia (Katarzyna Czopek) oraz 3 stypendia II stopnia (Agata Witorożec, Beata Bartosiewicz, Elżbieta Fijoł-Adach). Komisja przyznała także jedno stypendium socjalne. 

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r., działając na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich w IUNG-PIB, postanowiła przyznać jedno stypendium dla najlepszych doktorantów I stopnia (Anita Gębka) oraz 3 stypendia II stopnia (Beata Bartosiewicz, Katarzyna Czopek, Elżbieta Fijoł-Adach). Komisja przyznała także jedno stypendium socjalne.
.