Drugie zajęcia w ramach nowego programu studiów doktoranckich                            Powrót             

W dniu 2 czerwca 2016 r. odbyły się drugie zajęcia i seminarium w ramach studiów doktoranckich w IUNG-PIB, w którym wzięli udział uczestnicy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy Instytutu przygotowujący prace doktorskie.

Wykłady  w ramach dyscypliny agronomia poprowadził prof. Jerzy Księżak, a w ramach dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska - prof. Franciszek Woch. Mgr Elżbieta Beata Fijoł - Adach wygłosiła referat na temat systemów produkcji rolnej we współczesnym rolnictwie i ich wpływu na jakość surowców roślinnych.

                                                                               

 .