Nowi doktoranci w  IUNG PIB                                                                                                 Powrót             

Grupa doktorantów w IUNG-PIB powiększyła się o 6 nowych osób. Od listopada dwie osoby podjęły naukę na studiach stacjonarnych i cztery osoby na studiach niestacjonarnych, w tym dwie z IUNG-PIB we Wrocławiu. Obecnie na studiach doktoranckich kształci się 12 osób.

W dniach 26-29 października doktoranci wraz z pracownikami IUNG-PIB uczestniczyli w kursie z zakresu metod statystycznych i doświadczalnictwa, uzyskując bardzo dobre wyniki na egzaminie sprawdzającym.

Doktorantom życzymy dalszych sukcesów naukowych!

                                                                               Kierownik Studiów Doktoranckich

 
.