Seminarium terenowe                            Powrót             

W dniu 3 czerwca doktoranci pod opieką naukową prof. Jana Kusia, prof. Jerzego Księżaka i dr hab. Mariusza Matyki odwiedzili Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB w Osinach i Grabowie.

W czasie seminarium terenowego mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami polowymi w zakresie systemów produkcji rolnej, w tym rolnictwa ekologicznego, uprawy roślin pastewnych oraz roślin wieloletnich na cele energetyczne.

                                                                               

 .