Doktoranci IUNG PIB na IV Międzynarodowej konferencji doktorantów                                         Powrót             

W dniach 21-22 marca 2015 r. doktoranci z IUNG-PIB w Puławach - Paweł Radzikowski i Adam Berbeć - wzięli udział w IV Międzynarodowej Konferencji  Doktorantów nt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie" objętej honorowym patronatem przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytet Tarleton State Texas (USA). Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podczas konferencji zaprezentowano tematykę bioróżnorodności w oparciu o badania prowadzone w ramach projektu  “Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” (KIK/25). Paweł Radzikowski wygłosił referat pod tytułem: „Species diversity of orthoptera insects in agriculture of Eastern Poland”, natomiast Adam Berbeć zaprezentował poster pt. „Biodiversity of weed flora in winter cereals cultivated under organic and conventional farming systems in the environmentally valuable areas of the province of Lublin”. Tematyka bioróżnorodności roślin i zwierząt w agrocenozie spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.
.