Pierwsze zajęcia w ramach nowego programu studiów doktoranckich                            Powrót             

W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze seminarium w ramach nowego programu studiów doktoranckich w IUNG-PIB.
W zajęciach wzięli udział uczestnicy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  młodzi pracownicy Instytutu przygotowujący prace doktorskie oraz promotorzy.

Wykłady  w ramach dyscypliny agronomia poprowadził prof. dr hab. Jan Kuś, a w ramach dyscypliny ochrona i kształtowanie środowiska: prof. dr hab. Franciszek Woch i dr hab. Mariusz Matyka. Mgr Marcelina Morelowska - doktorantka z IUNG-PIB we Wrocławiu wygłosiła referat na temat znaczenia płodozmianu we współczesnym rolnictwie. W czasie seminarium dyskutowano na temat sytuacji rolnictwa w Polsce i na świecie oraz kierunków produkcji roślinnej i systemów uprawy roli.

                                                                               

 .