✉ Newsletter - racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo
Newsletter DC 2/2022
Newsletter
Racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Racjonalne nawożenie gleb gruntów ornych

📖 Publikacje dotyczące racjonalnego nawożenia

Nowy zeszyt Studia i Raporty IUNG-PIB nr 69(23):

Możliwości ograniczenia strat składników pokarmowych w perspektywie wdrażania wybranych strategii Europejskiego Zielonego Ładu

 1. Kopiński J., Krasowicz S. – Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu zużycia nawozów naturalnych w Polsce w latach 2002–2020
 2. Skowron P., Jadczyszyn T. – Plan nawożenia jako praktyka promująca racjonalne zarządzanie nawozami i ograniczająca straty biogenów
 3. Rutkowska A., Kopiński J. – Możliwość ograniczenia nawożenia fosforem na gruntach ornych
 4. Faber A., Jarosz Z. – Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w perspektywie zmniejszenia zużycia nawozów
 5. Kopiński J., Ochal P. – Analiza zmian odczynu gleb Polski do roku 2030 w kontekście możliwości ograniczenia potencjalnych strat makroskładników nawozowych
 6. Madej A., Pecio A. – Możliwości ograniczenia strat biogenów poprzez optymalizację nawożenia w warunkach rolnictwa precyzyjnego w Polsce
 7. Jończyk K., Stalenga J., Kopiński J., Madej A. – Ocena zmian użytkowania gruntów rolnych, struktury zasiewów oraz powierzchni rolnictwa ekologicznego w perspektywie do 2030 r. w kontekście
  ograniczenia strat biogenów
 8. Pikuła D. – Znaczenie materii organicznej w ograniczaniu strat biogenów
 9. Wach D. – Rola wykorzystania niskoemisyjnych technik przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych w redukcji emisji azotu do środowiska
 10. Żyłowska K., Pudełko R. – Analiza okresu gospodarczego jako kryterium wyznaczania terminu nawożenia azotem
 11. Matyka M., Witorożec-Piechnik A. – Prognozowane znaczenie pofermentu z biogazowni rolniczych w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu
Studia i Raporty zeszyt 69(23) - okładka

InHort - szkolenie nt. racjonalnego nawożenia

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy udostępnił na swoim kanale YouTube materiały z webinarium “Racjonalne nawożenie” przygotowane w ramach realizacji zadania celowego 4.1 MRiRW.

Link do materiałów szkoleniowych: https://youtu.be/ONefhwvXrFA?t=84
Tematy szkoleniowe:

 • "Przedstawienie celów zadania 4.1 „Racjonalne nawożenie”" – dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO 
 • „Korygowanie odczynu gleby w uprawach sadowniczych” – dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO;
 • „Zasady nawożenia roślin sadowniczych oraz efektywne zarządzanie nawozami” – dr Jacek Filipczak 
 • „Porównanie mechanicznego przerzedzania kwiatów do chemicznego i ręcznego przerzedzania zawiązków owocowych jabłoni odmiany ‘Gala Must’” – dr Zbigniew Buler;
 • “Znaczenie nawożenia warzyw liściowych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu” – dr Natalia Skubij 
 • „Rola ściółek organicznych jako źródła składników odżywczych w uprawie warzyw” − mgr Teresa Sabat 
 • „Możliwość bezprzewodowego monitoringu zasolenia, wilgotności i temperatury gleby w uprawie warzyw za pomocą systemu AGREUS”− dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO

🎥 Film informacyjno-szkoleniowy dotyczący nawożenia

Zapraszamy do obejrzenia i rozpowszechniania filmu informacyjno-szkoleniowego przygotowanego przez IUNG-PIB na zlecenie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie “Wyzwania w produkcji roślinnej w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu” - Część 3: https://youtu.be/8CM6FUpK0HY

Pozostałe odcinki filmu dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu to zagadnienia związane z siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), działaniem Współpraca, ochroną gleb, rolnictwem węglowym oraz wpływem zmian klimatu na rolnictwo. Odcinki dostępne są pod poniższymi adresami internetowymi:

Część 1: https://youtu.be/jUaoC7jJAi0
Część 2: https://youtu.be/FMTg-HagPnw

Film współfinansowany ze środków UE - Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020 w ramach sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SiR). Instytucją zarzącdzającą PROW jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Film powstał dzięki środkom z Funduszu na rzecz obszarów wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Portal DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE
Zapraszamy na stronę internetową Dobre Praktyki Rolnicze, która jest ustawicznie aktualizowana graficznie i merytorycznie we współpracy z innymi Instytutami w ramach dotacji celowej MRiRW na 2022 rok. Na stronie znajdziecie Państwo szereg materiałów związanych z racjonalnym nawożeniem:

 • bezpłatne publikacje,
 • odniesienia do aktów prawnych dotyczących nawożenia,
 • materiały multimedialne,
 • kalkulatory i bazę danych nawozów organicznych oraz substancji wspomagających rozwój roślin.

Dobre Praktyki Rolnicze

Ochrona gleb

Soil Mission| Misja: Troska o glebę to troska o życie

W ramach programów badawczych Horyzont EUROPA 2021-2027 zorganizowano misję: zdrowe gleby i żywność (ang. mission: soil health and food).

🇪🇺W Unii Europejskiej:
2,8 mln potencjalnie zanieczyszczonych miejsc;
60-70% wszystkich gleb w Europie jest niezdrowych (złej jakości) z powodu obecnych praktyk zarządzania, zanieczyszczenia, urbanizacji i skutków zmian klimatycznych;
65-75% gleb rolniczych z wysoką zawartością makroskładników w ilościach wpływających na eutrofizację gleb i wody oraz bioróżnorodność;
tylko 13% nowej zabudowy w miastach powstaje na terenach miejskich odzyskanych do ponownego użytku;
24% gruntów o niezrównoważonych (unsustainable) wskaźnikach erozji wodnej;

✘ gleby uprawne tracą węgiel organiczny w tempie 0,5% rocznie; osuszanie 50% torfowisk i utrata dwutlenku węgla - to przyczynia się do kryzysu klimatycznego;
25% gruntów o wysokim lub bardzo wysokim ryzyku pustynnienia w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej (2017).

Więcej na temat MISJI GLEBOWEJ, jej założeń i celów można znaleźć w prezentacji dr hab. Marty Pogrzeby, członka Rady Misji Zdrowe Gleby i Żywność: link do prezentacji.

🎥 Film promocyjny Misji UE z udziałem Komisarza  ds. rolnictwa - Janusza Wojciechowskiego

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211037?lg=EN&sublg=pl

Newsletter finansowany jest ze środków dotacji celowej MRiRW, podzadanie 1.3 (2022) “Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”
Strona internetowa dotacji celowej MRiRW na 2022:
https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2022/

facebook  twitter  linkedin  youtube 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Newsletter został wysłany przez IUNG-PIB z konta news@iung.pulawy.pl
w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na jego otrzymywanie.

Zrezygnuj z newslettera   |   Zarządzaj subskrybcją   |   Zobacz online