REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

  • Zarzadzenie IUNG-PIB nr 020-14-2019 o powołaniu Szkoły Doktorskiej  link...
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej IUNG-PIB  link...
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej od 1.10.2020    link...
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej od 5.03.2021  link...
  • Uchwała rekrutacyjna IUNG-PIB   link...
  • Wytyczne do przygotowania Indywidualnego Planu Badawczego   link...
 


.