W puławskiej placówce naukowej od blisko stu lat prowadzimy hodowlę odmian tytoniu na potrzeby polskich plantatorów. Prace hodowlane i nasiennictwo  wspiera nasza własna kolekcja odmian i linii hodowlanych z całego świata, a także kolekcja dzikich gatunków tytoniu. Materiałów wyjściowych do hodowli dostarczają prowadzone równolegle badania genetyczne, biotechnologiczne i molekularne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu oraz przy udziale zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych.

Tytoń_1

Staramy się by uzyskane przez nas odmiany wykazywały odporność bądź tolerancję na najgroźniejsze gospodarczo choroby tytoniu. Stosowaną strategią jest piramidyzacja genów odporności na ten sam patogen bądź łączenie odporności na różne patogeny w jednej odmianie. Genetycznie uwarunkowana odporność naszych odmian umożliwia produkcję tytoniu w warunkach silnej presji ze strony patogenów i jednocześnie uzyskanie zadowalających korzyści ekonomicznych w gospodarstwie.

tytoń_3
tytoń_2

Na sezon 2023 oferujemy nasiona następujących odmian:

Wśród oferowanych odmian są między innymi kreacje odporne na czarną zgniliznę korzeni, nekrotyczny szczep wirusa Y ziemniaka. Odmiany nie są modyfikowane genetycznie (tj. nie zawierają obcych genów).

LpNazwaSkrócony opisOpis
1VRG 2*sprawdzona, wierna w plonowaniu, zbliżona do dawnej Wiślicyopis odmiany
2VRG 4*zbliżona do Wiślicy, umiarkowanie późnaopis odmiany
3WG 15tzbliżona do Wiślicy, mało podatna na mączniak rzekomyopis odmiany
4VRG 5 TLwysoko plonująca, toleruje okresowy nadmiar wodyopis odmiany
5VRG10 TL*dynamicznie rosnąca, wysoko plonująca, na trudne warunki uprawyopis odmiany
6WIGOLAdoskonalsza wersja Wiślicy, z dużym udziałem najlepszych klas wykupowych w plonieopis odmiany
7HAMARUzyskana na bazie amerykańskiej odmiany TN 90, odporna na brunatnienie nerwów tytoniuopis odmiany

* W przypadku odmian VRG 2, VRG 4, VRG 10 TL dostępne są również nasiona otoczkowane


Porównanie plonowania odmian tytoniu hodowli IUNG-PIB w warunkach wystąpienia suszy w roku 2015 oraz w latach 2015-2019


Kontakt:

Dodatkowe informacje i konsultacje na temat odmian tytoniu:
tel. 814 786 931 (inż. Małgorzata Hermanowicz)
tel. 814 786 942 (prof. Apoloniusz Berbeć)
tel. 814 786 933 (dr hab. Anna Trojak-Goluch)
Zamówienia nasion: tel. 814 786 931; (inż. Małgorzata Hermanowicz) Malgorzata.Hermanowicz@iung.pulawy.pl