✉ Newsletter - racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo
Newsletter DC 3/2022
Newsletter
Racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Racjonalne nawożenie gruntów ornych

📖 Publikacje dotyczące racjonalnego nawożenia

W grudniu 2022 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022".

Zawiera on m.in. dane dotyczące nawożenia:
Rozdział 3. Środowiskowa efektywność produkcji

  • Bilanse azotu i fosforu
  • Emisje gazów cieplarnianych

"Analizując dane z ostatnich 20 lat można zauważyć, że średnie saldo bilansu azotu brutto w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wzrosło z 41,1 kg w latach 1998–2000 do 48,3 kg w latach 2018–2020. Wielkość ta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie poniżej 70 kg na 1 ha użytków rolnych."

Link do raportu

Portal Dobre Praktyki Rolnicze

Ochrona gleb

🌐 Europejskie Centrum Danych o Glebie (EUSO)

Europejskie Centrum Danych o Glebie (EUSO) jest ośrodkiem tematycznym zajmującym się danymi dotyczącymi gleby w Europie. Jego ambicją jest bycie punktem odniesienia i miejscem przechowywania wszystkich istotnych danych i informacji o glebie na poziomie europejskim. Zawiera ono szereg zasobów, które są zorganizowane i przedstawione w różny sposób, w tym:

  • zbiory danych,
  • usługi/aplikacje,
  • mapy,
  • dokumenty,
  • wydarzenia,
  • projekty i
  • linki zewnętrzne.

Link do strony Europejskie Centrum Danych o Glebie (EUSO).

Niech Nowy Rok 2023 obfituje w zawodowe sukcesy, przynosi Państwu zadowolenie z podjętych działań
i wyzwań oraz wszelką pomyślność
w życiu osobistym!

Newsletter finansowany jest ze środków dotacji celowej MRiRW, podzadanie 1.3 (2022) “Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”
Strona internetowa dotacji celowej MRiRW na 2022:
https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2022/

facebook  twitter  linkedin  youtube 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Newsletter został wysłany przez IUNG-PIB z konta news@iung.pulawy.pl
w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na jego otrzymywanie.

Zrezygnuj z newslettera   |   Zarządzaj subskrybcją   |   Zobacz online