Newsletter - racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo
Newsletter DC 1/2022
Newsletter
Racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo

Racjonalne nawożenie gleb gruntów ornych

Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

Zmiany dostosowują obowiązujące przepisy do wymogów unijnych. W wyniku ich wprowadzenia Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zyskuje większe uprawnienia do kontroli rynku nawozów.
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Przepisy weszły w życie: 2022-12-03 ,  Dz.U. 2022 poz. 2364

Biogazownia jako dostawca cennych nawozów

Pofertent jest bioodpadem powstającym w procesie wytwarzania biogazu i biometanu. Po przebadaniu może on być cennym nawozem wzbogacającym glebę w substancje mineralne. Pionierskie prace nad wzorcowym projektem biogazowni są prowadzone w ramach projektu „Innowacyjna biogazowania”. 29 listopada 2022 r. wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk wziął udział w konferencji połączonej z prezentacją demonstracyjnych instalacji biogazowych, które stanowią podwaliny pod wydajną, nowoczesną i bezodorową instalacje. MRiRW upatruje w biogazowniach rolniczych szansę dla obszarów wiejskich – dodatkowe źródło energii dla lokalnej społeczności, oparte na utylizacji bioodpadów i ich bezpiecznym wykorzystaniu np. jako bionawóz.

Link do strony NCBiR
https://www.gov.pl/web/ncbr/innowacyjna-biogazownia

Komunikat na stronie MRiRW
https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-pokazuje-efekty-przedsiewziecia-innowacyjna-biogazownia-duze-zainteresowanie-branzy

Kolejne nabory wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Ulotka informacyjna dotycząca planowanych naborów wniosków w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach PROW 2014–2020. Informacja o naborze na stronie MRiRW link.
Pobierz ulotkę informacyjną

Publikacje dotyczące racjonalnego nawożenia

Publikacje z zakresu racjonalnego nawożenia znajdziecie Państwo w serii monografii IUNG-PIB Studia i Raporty IUNG-PIB nr 65(19) TEORETYCZNE PODSTAWY RACJONALNEGO NAWOŻENIA, gdzie znalazły się m.in. tematy dot. regionalizacji nawozochłonności, wykorzystanie narzędzi wspomagania decyzji w racjonalnym nawożeniu, na przykładzie systemu FaST, kalkulatora Manure Standards i narzędzia InterNAW oraz internetowa baza danych o produktach nawozych.
https://www.iung.pl/studia-i-raporty-pib/14/

Poradnik wapnowania gleb gruntów ornych

Zapraszamy do lektury Poradnika wapnowania gleb gruntów ornych.
Autorzy: dr Grażyna Hołubowicz-Kliza, dr Tamara Jadczyszyn, dr hab. Alicja Sułek.

Publikacja bezpłatna do pobrania ze strony DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE
Pobierz poradnik - link

Więcej informacji o poradniku:
https://dpr.iung.pl/poradnik-wapnowania-gleb-gruntow-ornych/

Portal DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE
Zapraszamy na stronę internetową Dobre Praktyki Rolnicze, która jest ustawicznie aktualizowana graficznie i merytorycznie we współpracy z innymi Instytutami w ramach dotacji celowej MRiRW na 2022 rok. Na stronie znajdziecie Państwo szereg materiałów związanych z racjonalnym nawożeniem: bezpłatne publikacje, odniesienia do aktów prawnych dotyczących nawożenia, materiały multimedialne, kalkulatory i bazę danych nawozów organicznych oraz substancji wspomagających rozwój roślin.
https://dpr.iung.pl/

Ochrona gleb

Międzynarodowy Dzień Gleby

Utrata składników odżywczych z gleby jest głównym  problemem związanym z ich degradacją, zagrażającym globalnym dostawom żywności. Jest uznawana za jedno z największych wyzwań na poziomie globalnym dla bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Światowy Dzień Gleby 2022 (#WorldSoilDay) i jego kampania "Soils: Where food begins" ma na celu zwiększenie świadomości znaczenia utrzymania zdrowych ekosystemów i dobrobytu ludzi poprzez zajęcie się rosnącymi wyzwaniami w zarządzaniu glebą, zwiększenie świadomości na temat gleby i zachęcenie społeczeństw do poprawy zdrowia gleby.
Corocznie 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Gleby. Z tej okazji miało miejsce wiele wydarzeń związanych z promocją ochrony gleby i upowszechnianiem informacji o jej roli. Wśród najważniejszych należy wymienić inicjatywy FAO. Na stronie można obejrzeć materiały konferencyjne i upowszechnieniowe dot. gleb (angielski) https://www.fao.org/world-soil-day/en/

Projekt EJP SOIL

Wiele materiałów dotyczących ochrony zasobów glebowych można znaleźć na stronie projektu EJP SOIL współfinansowanego przez MRiRW (Programme Owner).
Strona po polsku https://www.iung.pl/2021/03/15/projekt-ejp-soil/
Oficjalna strona projektu: https://ejpsoil.eu/

Newsletter finansowany jest ze środków dotacji celowej MRiRW, podzadanie 1.3 (2022) “Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”
Strona dotacji celowej 2022: https://www.iung.pl/dotacja-celowa-2022/

facebook  twitter  linkedin  youtube 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Newsletter został wysłany przez IUNG-PIB z konta news@iung.pulawy.pl w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na jego otrzymywanie.

Zrezygnuj z newslettera   |   Zarządzaj subskrybcją   |   Zobacz online