CCLXXVIII posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

W dniu 5 października 2022 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się CCLXXVIII posiedzenie Rady Naukowej. Podczas obrad mgr Ninie Dobrzyńskiej, Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW został wręczony akt powołania do Rady Naukowej Instytutu. Następnie dr Monika Kozieł otrzymała dyplom doktora nauk rolniczych. Członkowie Rady zostali poinformowani o działaniach RN podjętych od ostatniego posiedzenia. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała „Plan działalności naukowo-badawczej IUNG-PIB na 2023 rok”, który przedstawiła prof. dr hab. Teresa Doroszewska – Z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną. Podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Woźniak oraz Komisji Doktorskiej w przewodach doktorskich mgr inż. Sylwii Siebielec i mgr Anity Gębki. Rada Naukowa wyznaczyła promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdziła temat w postępowaniu doktorskim mgr inż. Piotra Jurgi. Pozytywnie zaopiniowano także wnioski w sprawie zatrudnienia dr Marty Oleszek na stanowisku adiunkta w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów oraz dr Anny Marzec-Grządziel na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej. Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wiesław Oleszek przedstawił nowe kierunki działalności badawczo-rozwojowej Instytutu, a z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych  prof. dr hab. Mariusz Matyka omówił szczegółowo wyniki parametryzacji  IUNG-PIB za lata 2017-2021.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content