sprzedaż działek RZD Werbkowice

Puławy, dnia 8.04.2020 roku

W związku z pandemią, po uzgodnieniu z władzami MRiRW, Dyrektor Instytutu od dnia 16.03. 2020 r. zarządził dla całego Instytutu IUNG-PIB przejście na pracę zdalną. Pracownicy winni pozostawać w tym okresie w domach. Wszystkie działania typu przetargi zostają przesunięte na okres późniejszy. W związku z tym Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje zainteresowanych, że termin odbycia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących działkami gruntu w ilości 20 oznaczonymi w ewidencji gruntu numerami: od 2/50 do 2/65, 2/66 z działką 6/20, 2/67 z działką 6/22 oraz 6/23, 6/24 wraz z udziałami w częściach wspólnych działek 2/49 i 6/21 (drogi), powstałych w wyniku podziału działek oznaczonych nr 2/46 i 6/6 położonych w Werbkowicach, arkusz mapy 3, obręb 1671 Werbkowice IUNG, gmina Werbkowice, powiat hrubieszowski, woj. lubelskie,

zostaje przeniesiony z dnia 16.04.2020 na dzień 20.05.2020. Wadium należy wpłacić do dnia 18.05.2020.

Pozostałe informacje dotyczące procedury przetargowych pozostają nie zmienione

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Panstwowy Instytut Badawczy w Puławach

ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż działek RZD Werbkowice

Informacje szczegółowe:

0. 2ga ZMIANA OGŁOSZENIA: Ogłoszenie przetarg sprzedaż działek RZD Werbkowice

1. 1sza ZMIANA OGŁOSZENIA: Ogłoszenie przetarg sprzedaż działek RZD Werbkowice

2. Ogłoszenie przetarg sprzedaż działek RZD Werbkowice

3. Regulamin przetargu sprzedaż działek RZD Werbkowice

4. Załącznik 1. Oświadczenie oferenta z RODO

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content