STEROPES

steropes

Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon (STEROPES) Stymulowanie nowych technologii z zakresu teledetekcji dla potrzeb przewidywania zasobów węgla w glebach Europy (STEROPES) Przedstawiciel w IUNG-PIB: mgr Artur Łopatka ROLA IUNG: WP0,WP1,WP2 (deputy leader, leader task 2), WP3(leader task 2), WP5 OKRES REALIZACJI: luty 2021- 2023; kick-off-meeting: 25 marca BUDŻET […]