Kontakt:
RZD w Baborówku
ul. dworcowa 16
tel. 612914240 lub 502390044
e-mail: kkubsik@iung.pulawy.pl

Zakład leży w gminie Szamotuły (woj. wielkopolskie), w obrębie Równiny Szamotulskiej. Rzeźba terenu płaska. RZD Baborówko w 2016 roku, po przerwie (1994‒2015) z powodu dzierżawy części gruntów, podjął działalność produkcyjną w ramach Instytutu. W latach 1993–2015 na wydzielonej części gruntów ornych funkcjonowała Stacja Doświadczalna Baborówko. Po reorganizacji i zmianach własnościowych jest gospodarstwem jednoobiektowym. 

Aktualnie w strukturze użytków rolnych dominują grunty orne (99%). Gleby charakteryzują się znaczną różnorodnością, występują głównie gleby brunatne, płowe i czarne ziemie. Jakość gruntów ornych dość dobra, w przewadze (67%) klasy IIIa i IIIb. Baborówko jest położone w rejonie cechującym się dość dużą częstotliwością susz. 

Zakład prowadzi działalność produkcyjną (gospodarstwo o profilu roślinnym) oraz realizuje doświadczenia polowe i badania organizacyjno-ekonomiczne z uwzględnieniem technologii produkcji roślinnej. W strukturze zasiewów występują głównie zboża (pszenica ozima, jęczmień jary), rzepak ozimy i kukurydza na ziarno. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej oraz doświadczenia polowe z zakresu uprawy i nawożenia: statutowe, PW, BIO-FERTIL oraz zlecane. Zakład organizuje również spotkania i wykłady dla rolników z sąsiadujących miejscowości, a także udziela konsultacji w zakresie agrotechniki i sygnalizacji pojawiania się chorób i szkodników.