VII Lubelski Festiwal Nauki Drukuj

W dniach 18-24 września 2010 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach miał zaszczyt uczestniczyć po raz kolejny w organizowanym na terenie naszego województwa VII Lubelskim Festiwalu Nauki, odbywającym się w tym roku pod hasłem „Nauka przygodą życia”. Koordynatorem projektów i przedsięwzięć festiwalowych odbywających się w naszym instytucie był dr inż. Mariusz Zarychta.

W ramach projektu pracownicy IUNG-PIB w Puławach przygotowali dla odwiedzających nas gości szesnaście prezentacji, które poruszały rozległą panoramę problemów i zagadnień związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, ale nie tylko, bo również znalazły się wykłady o charakterze interdyscyplinarnym, nawiązujące do takich dziedzin, jak biologia, chemia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, nauki o Ziemi, a nawet ekonomia. Największym zainteresowaniem, podobnie jak przed rokiem, cieszyła się prezentacja zatytułowana „Działalność jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce”, połączona ze zwiedzaniem stacji i pokazem działania urządzeń meteorologicznych, której autorem był dr Andrzej Doroszewski.

Adresatami prezentowanych zagadnień byli zarówno dorośli, jak również osoby młodsze. Spośród bogatej oferty instytutu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Poruszana problematyka prezentowana była w ciekawy i przystępny sposób, z wykorzystaniem różnego rodzaju form przekazu, takich jak wykład, pokaz, doświadczenie czy prezentacja multimedialna. Goście przybywający do instytutu mieli ponadto szansę zobaczenia przepięknych wnętrz Pałacu Czartoryskich, a także zabytkowych budowli znajdujących się w pobliskim parku.

Na zakończenie tegorocznego festiwalu Przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego VII Lubelskiego Festiwalu Nauki prof. dr hab. Ryszard Dębicki (Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) przyznał wyróżnienia za najlepsze projekty badawcze. Spośród pracowników IUNG-PIB w Puławach wyróżnienia takie otrzymali: dr Andrzej Doroszewski za prezentację na temat działalności jednej z najstarszych stacji meteorologicznych w Polsce, dr Grażyna Hołubowicz-Kliza za projekt „Współczesne rolnictwo a ochrona przyrody” i dr Jolanta Bojarszczuk za wykład na temat form ochrony przyrody w Polsce.
Wśród gości odwiedzających nasz instytut w ramach odbywającego się festiwalu znaleźli się zarówno uczniowie szkół puławskich, jak również młodzież ucząca się w pobliskich miejscowościach. W sumie w prezentacjach przygotowanych przez pracowników IUNG-PIB w ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki wzięło udział prawie 400 osób.

................................
Dodany    03.10.2010

Zmieniony 06.10.2010
Liczba odwiedzin :9600