Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.08.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.43.2019.SR

Nr rej.: ZPU.26.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla  Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG PIB w Puławach

Termin składania ofert: 06.09.2019 do godz. 09:00

................................
Dodany    29.08.2019

Liczba odwiedzin :453