IUNG
Strona główna

Aktualności...

Komunikat z trzeciego okresu raportowania zagrożenia suszą. Drukuj Email

24.06.11 W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w całej Polsce ujemne.

Obszar zagrożenia suszą (prezentowanym w poprzednim komunikacie) powiększył się we wszystkich kierunkach, w największym stopniu w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.

Więcej…
 
Komunikat z drugiego okresu raportowania zagrożenia suszą. Drukuj Email

15.06.11  W drugim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w całej Polsce ujemne.

W porównaniu do pierwszego komunikatu, we wszystkich badanych miejscowościach nastąpił spadek wartości klimatycznego bilansu wodnego. Średni spadek KBW dla Polski wyniósł 20 mm, oznacza to dalsze zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych. Zagrożenie suszą względem sytuacji z przed 10 dni uległo znacznemu wzrostowi.

Więcej…
 
Spotkanie konsorcjum projektu URBAN SMS Drukuj Email

13.06.11 W dniach 9-10 czerwca w centrum konferencyjnym hotelu Diament we Wrocławiu zespół IUNG-PIB przeprowadził spotkanie w ramach projektu Urban Soil Management Strategy (URBAN SMS), finansowanego przez program CENTRAL EUROPE.
Spotkanie było poświęcone bieżącej realizacji projektu, w szczególności finalizacji oraz implementacji głównych produktów projektu: wytycznych dla zarządzania glebami w miastach, wytycznych dla ocen środowiskowych uwzględniających jakość gleb, narzędzi GIS wspomagających zarządzanie glebami oraz pakietu informacyjnego podnoszącego świadomość odnośnie potrzeby ochrony gleb w obszarach miejskich i podmiejskich.

Więcej…
 
IUNG-PIB monitoruje suszę rolniczą w Polsce Drukuj Email

10.06.11 Susza w Polsce w ostatnich latach występuje coraz częściej, zwłaszcza po 1992 roku do chwili obecnej. Jest bardzo ważnym problemem gospodarczym dla całego kraju z powodu dużych strat: plonów, przychodów rolnika, wzrostu cen artykułów żywnościowych. Większa częstotliwość susz jest niewątpliwie wynikiem obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych.
W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) tj. jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną.

Więcej…
 
Konsultacje dotyczące reformy WPR Drukuj Email

09.06.11 W dniu 8 czerwca 2011 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kierunkami ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE.
W spotkaniu uczestniczyły Panie: Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW oraz Wanda Gil-Chmielewska – Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA.
Ze strony IUNG-PIB, obok Dyrektora – prof. dr hab. Wiesława Oleszka i Jego zastępców uczestniczyło grono pracowników reprezentujących Zakłady Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

Strona 126 z 140