Media o NAS

Informacja ze strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wtorek, 17 lutego 2015

Tytuł artykułu: Dwa polskie instytuty naukowe z dotacjami po 2,5 mln euro                                                                       

Niemal 2,5 mln euro dla każdej jednostki badawczej – Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu w ramach instrumentu „ERA Chairs”. Wśród przyszłych 13 beneficjentów znalazły się dwa polskie instytuty naukowe. ERA Chairs jest jednym z instrumentów na rzecz poszerzania udziału w Horyzoncie 2020.

W Polsce finansowanie otrzymają Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Dotacje z instrumentu uzyska łącznie 13 jednostek badawczych z Chorwacji, Cypru, Estonii, Polski, Portugalii i Rumunii. Wniosków wpłynęło znacznie więcej – aż 88. W ramach wcześniejszego pilotażowego konkursu status ERA Chair został przyznany także Instytutowi Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

(więcej…)

Skip to content