Warsztaty 19 maja 2021- „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu”

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie pofermentu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktach nawozowych powstałych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Warsztaty 17 maja 2021 – Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i wykorzystanie kompostów” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz produktów nawozowych powstałych z odpadów zielonych zgodnie z tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Agaty Witorożec

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zawiadamiają, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej IUNG-PIB w Puławach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Witorożec z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo, pt. „Ocena efektów produkcyjnych i środowiskowych nawożenia pofermentem roślin przeznaczonych do produkcji biogazu”

Nominacja do nagrody gospodarczej „AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI” dla Pani dr hab. Anny Gałązki, prof. Instytutu

Jest nam miło poinformować, że dr hab. Anna Gałązka, prof. Instytutu została nominowana do nagrody gospodarczej „Ambasador Innowacyjności” .
Dr hab. Anna Gałązka otrzymała list nominacyjny do nagrody Ambasador Innowacyjności od Michała Pomarańskiego Prezesa Zarządu Europejskiego Rozwoju Gospodarki Sp z o.o., współorganizatora Międzynarodowego Forum Gospodarczego.
Ambasador Innowacyjności to ogólnopolska Nagroda dla najbardziej kreatywnych firm uczelni i instytucji w Polsce, których praca połączona z nauką przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki.

Warsztaty NUTRIMAN 7 maja 2021 r.

Głównym celem warsztatów zatytułowanych „Projekt NUTRIMAN i nowe europejskie prawodawstwo dotyczące produktów nawozowych wytwarzanych z materiałów pochodzących z recyklingu” jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o nowych europejskich przepisach dotyczących nawozów pochodzących z odzysku tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2.019 r., które będzie obowiązywać od 16.06.2022 r.

Informacja za miesiąc styczeń i luty z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Miesiące styczeń i luty są okresem o minimalnym obciążeniu pod względem wykonywanych prac polowych w produkcji roślinnej. Natomiast w większości RZD ten czas jest efektywnie wykorzystywany na bieżące prace i przygotowania do nowego sezonu wiosennego. W gospodarstwach czas zimy jest przeznaczony głównie na prace konserwatorskie i remontowe. W tym okresie dokonuje się zakupu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, sprzedaży zboża oraz przygotowania materiału siewnego. Okres zimy to także czas przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych.

IUNG-PIB został Członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT)

IUNG-PIB został Członkiem Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) Z radością dzielimy się z Państwem informacją, że IUNG-PIB został przyjęty do Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT)! Stowarzyszenie PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych oraz instytuckich jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski. To wielka radość, że Instytut został przyjęty […]